Akmens amžius Pietų Lietuvoje : (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akmens amžius Pietų Lietuvoje: (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis)
Alternative Title:
Stone age in South Lithuania
Editors:
Baltrūnas, Valentinas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Geologijos institutas, 2001.
Pages:
259 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — 1. Aplinkos sąlygos Pietų Lietuvoje vėlyvajame pleistocene ir holocene — 1.1. Viršutinio (vėlyvojo) pleistoceno stratigrafija ir geochronologija — 1.2. Vėlyvojo ledynmečio bei holoceno nuosėdų stratigrafija — 1.3. Merkinės tarpledynmečio nuosėdos ir paleogeografija. Tarpledynmečio nuosėdų išplitimas, sudėtis ir kilmė. Augalijos, gyvūnijos ir klimato charakteristika. Paleogeografinės sąlygos — 1.4. Nemuno ledynmečio nuogulų paplitimas ir sudėtis — 1.5. Vėlyvojo ledynmečio paleobaseinų litologija ir stratigrafija. Pamerkių atodangos tyrimų rezultatai. Ūlos atodangų tyrimų rezultatai — 1.6. Dabartinio žemės paviršiaus geologija ir geomorfologija. Paviršiaus geologinės sąlygos. Reljefo įvairovė ir geomorfologinis rajonavimas — 1.7. Upių slėnių ir rinų sandara bei raida — 1.8. Eolinių darinių susidarymo ir paplitimo ypatybės — 1.9. Paviršiaus denudacija — 1.10. Ežerų bei pelkių sandara ir raida — 1.11. Gamtinės aplinkos raida vėlyvajame ledynmetyje ir holocene. Paviršiaus paleogeografija. Klimato kaita, ežerų lygis, augalijos ir dirvožemių raida — 2. Pietų Lietuvos akmens amžiaus archeologinių paminklų detalių tyrimų rezultatai — 2.1. Vietovių geologinė ir geomorfologinė charakteristika — 2.2. Paleoekologinių tyrimų rezultatai — 2.3. Akmens amžiaus archeologinių gyvenviečių tyrimų rezultatai.Dubos ežero apylinkės. Grūdos ežero apylinkės. Glūko ir Varėnio ežerų apylinkės. Glūko 10-oji akmens amžiaus gyvenvietė. Zapsės upės ir Veisiejo ežero apylinkės. Dusios ežero apylinkės — 3. Žmogaus materialiosios kultūros raida Pietų Lietuvoje akmens amžiuje — 3.1. Archeologinių paminklų kartografavimas ir jo ypatybės — 3.2. Pietų Lietuvos apgyvendinimo chronologija — 3.3. Medžiojamoji fauna akmens amžiuje — 3.4. Akmens amžiaus žemdirbystės ir gyvulininkystės raida pagal paleobotaninių tyrimų duomenis — 3.5. Akmens amžiaus titnaginių dirbinių žaliava ir jos paplitimas — 3.6. Seniausių Pietų Lietuvos gyventojų santykis su aplinka — 3.7. Pietų Lietuvos akmens amžiaus kultūrų raida bei jos vieta visos Lietuvos ir Europos kontekste — Išvados — Literatūra — Santrauka anglų kalba.
Keywords:
LT
Geležies amžius; Pietų Lietuva; Geologinis žemėlapis; Geomorfologinio rajonavimo žemėlapis; Paleogeografiniai žemėlapiai; Archeologiniai paminklai; Paleolito gyvenvietės; Mezolito gyvenvietės; Neolito gyvenvietės ir stovyklos; Ankstyvasis Bronzos amžius.
EN
The Stone Age; The South Lithuania; The geological map; The Map of geomorphological regionalization; Palaeogeographical maps; The archaeological monuments; The Late Paleolithic camps; The Mesolithic camps; The Neolithic camps and settlements; The Early Bronze Age.
Summary / Abstract:

LTKnygoje išnagrinėtos aplinkos sąlygos Pietų Lietuvoje vėlyvajame pleistocene ir holocene, pateikti akmens amžiaus (vėlyvojo paleolito, mezolito ir neolito) archeologinių paminklų detalių tyrimų rezultatai, aptarta žmogaus materialiosios kultūros raida akmens amžiuje. Sudaryti regiono kvartero nuogulų geologinis, geomorfologinio rajonavimo bei atskirų laikotarpių paleogeografiniai, taip pat archeologinių paminklų žemėlapiai. Tyrimų metu gauta gausi ir vertinga nauja mokslinė informacija apie geologinius pjūvius, geomorfologinius kompleksus bei archeologinius paminklus. Kartu pateikta Pietų Lietuvos regioninė charakteristika geologiniu, geomorfologiniu, paleogeografiniu, paleoekologiniu ir archeologiniu požiūriu duomenis apibendrinus kartografiniais modeliais, suvestinėmis schemomis ir diagramomis.

ENEnvironmental conditions during Late Pleistocene and Holocene, results of detail investigations of the Stone Age (Late Paleolithic, Mesolithic and Neolithic) archaelogical monuments, the development of the material culture of man during the Stone Age are summarized in the book. The geological map of the Quaternary deposits of the region, the map of gcomorphological regionalization, palaeogeographical maps of different periods as well as the map of archaeological monuments have been compiled. Abundant and valuable new scientific information on geological sections, geomorphological complexes and archaeological monuments has been collected. A regional characteristic of South Lithuania from the geological, geomorphological, palaeogeographical, palaeoecological and archaeological points of view is presented, generalizing the data in cartographic models, summary schemes and diagrams.

ISBN:
9986615283
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47302
Updated:
2020-05-22 19:46:24
Metrics:
Views: 71
Export: