Lietuvos istorija. T. 1, Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos istorija. T. 1, Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis
Alternative Title:
History of Lithuania. Vol. 1, The Stone Age and the Early Metal Age
Editors:
Girininkas, Algirdas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus spauda, 2005.
Pages:
357 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — Vėlyvasis paleolitas / Tomas Ostrauskas : Laikotarpio samprata : Aplinkos raida vėlyvajame glaciale Lietuvos teritorijoje ; Pirmieji gyventojai Lietuvos teritorijoje ; Kultūrinė periodizacija : Pabaltijo Madleno ir hibridinių kultūrinių grupių stovyklos ; Svidrų kultūra ; Istorinis procesas ; Gyventojai. Socialinė struktūra. Paleodemografija ; Paleolito gyventojų ūkio rekonstrukcija : Titnago žaliavos gavyba ; Pragyvenimo šaltiniai — Mezolitas / Vygandas Juodagalvis : Laikotarpio samprata ir bruožai ; Chronologinės mezolito ribos ; Istoriografija ; Poledynmečio Lietuva : Didieji klimato pokyčiai ir jų reikšmė visuomeninei raidai, gyvenimo sąlygos ; Archeologinių mezolito kultūrų samprata. Bendrieji bruožai ir lokaliniai skirtumai ; Lietuvos mezolito kultūrų raida ; Lietuvos mezolito materialinė kultūra : Svarbiausieji paminklai (stovyklos, pastatai, radinių kompleksai) ; Visuomeninis ir namų ūkis ; Mezolito visuomenė. Socialinė organizacija ir dvasinis gyvenimas — Neolitas / Algirdas Girininkas : Laikotarpio samprata ir periodizacija : Neolito samprata ; Neolito tyrimų istorija ir problematika ; Neolito periodizacija ; Miškų neolitas : Rytų ir Vakarų Lietuvos neolitas : Narvos kultūra ; Šukinės-duobelinės keramikos kultūra ; Pietų Lietuvos neolitas : Dubičių kultūra ; Neolitinė Nemuno kultūra ; Miškų neolito bendruomenių gyvensena : Medžioklė ; Žvejyba ; Žaliavos gavyba ; Gyvulininkystė ir žemdirbystė ; Miškų neolito bendruomenių struktūra ; Miškų neolito bendruomenių dvasinė kultūra ; Agrarinis neolitas / Džiugas Brazaitis : Neolitizacijos procesas ; Gamybinio ūkio pradžia Europoje ir Lietuvoje ; Socialiniai-ekonominiai pokyčiai Europoje vėlyvajame neolite ; Agrarinio neolito kultūros : Rutulinių amforų kultūros pėdsakai ; Pamarių kultūra ; Virvelinės keramikos kultūra ; Indoeuropiečių problema.Ankstyvasis metalų laikotarpis / Džiugas Brazaitis : Laikotarpio samprata ir periodizacija ; Ankstyvasis bronzos amžius : Kultūrinė situacija ankstyvajame bronzos amžiuje ; Metalų plitimo į Lietuvos teritoriją keliai ; Miškų neolito tradicijas tęsiančių bendruomenių gyvenimas / Algirdas Girininkas ; Vidurinis bronzos amžius : Vakarų Tšcineco kultūra ; Rytų Tšcineco kultūra ; Vėlyvasis bronzos amžius : Vakarų baltų (Sembos) pilkapių kultūra ; Vidurio Lietuva vėlyvajame bronzos amžiuje ; Brūkšniuotosios keramikos kultūra ; Ankstyvasis geležies amžius : Etniniai klausimai — Akmens amžiaus ir ankstyvojo metalų laikotarpio apibendrinimas / Algirdas Girininkas — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Lentelių sąrašas — Iliustracijų sąrašas.
Keywords:
LT
Neolitas; Akmens amžius; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations.
Summary / Abstract:

LTPirmajame Lietuvos istorijos tome, remiantis gausia archeologinių paminklų tyrimų medžiaga, atkuriama Lietuvos teritorijoje gyvenusių bendruomenių kultūrinė istorinė raida ir pateikiama išsami kiekvieno priešistorės laikotarpio analizė. Vienuolikos tūkstantmečių istorija nagrinėjama Rytų Pabaltijos ir Europos istorinės kultūros tyrimų kontekste. Keturių autorių parengtuose vėlyvojo paleolito, mezolito, neolito ir ankstyvojo metalų laikotarpio skyriuose apibūdinama atskiros epochos bendruomenių būdingiausi bruožai, materialinio, dvasinio, socialinio ir ekonominio gyvenimo ypatumai baltų kultūros priešaušryje. Skirtingai, nei ankstesniuose apibendrinamojo pobūdžio darbuose, akmens ir bronzos amžių periodizacija paremta kalibruotomis 14 C datomis. Pateikiama pakoreguota mezolito pradžios, pabaigos, neolito pradžios, bronzos amžiaus periodizacija, išskirtos ir aptartos miškų ir agrarinio neolito bendruomenių sąvokos, pirmą kartą Lietuvos priešistorės tyrimais bandoma nustatyti neolitizacijos proceso pasekmes regione, naujai interpretuojamos archeologinės Mezolitinė Nemuno, Neolitinė Nemuno, Virvelinės keramikos ir Pamarių kultūros, jų genezė ir raida, pristatoma nauja priešistorės bendruomenių ūkio rekonstrukcija.Reikšminiai žodžiai: Paleolitas; Mezolitas; Neolitas; Ankstyvasis metalų laikotarpis; Paleolith; Mesolithic; Neolithic; Bronze Age and Early Iron Age.

ENBased on the rich material of archaeological monument studies, Vol. 1 of The History of Lithuania reconstructs the cultural and historical development of communities that resided in the territory of Lithuania and presents detailed analysis of each prehistoric period. The history that spans 11 millennia is studied within the context of historical culture of Eastern Baltics and Europe. The chapters dealing with the Late Palaeolithic, the Mesolithic, the Neolith and the Early Metal Ages and composed by four authors define the most typical features of the material, spiritual, social and economic life of communities of each epoch in the predawn of the Baltic culture. Differently from other works of the generalising nature, the periodisation of the Stone and the Bronze Ages is based on calibrated 14 C dates. The book presents an adjusted periodization of the Early and Late Mesolithic, the Early Neolith and the Bronze Ages, identifies and defines the concepts of forest and agrarian Neolith communities, makes the first attempt at identifying the effects of Neolithisation for the region through studies of Lithuania's prehistory, introduces a new interpretation of the Mesolithic Nemunas, the Neolithic Nemunas, the Corded Ware and the Baltic Coastal archaeological cultures, covering their genesis and development, and presents a new reconstruction of the prehistoric community economy.

ISBN:
9955584904 (1 tomas); 9955584912 (bendras)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3451
Updated:
2020-12-06 14:24:39
Metrics:
Views: 544
Export: