Gludinti titnaginiai kirviai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gludinti titnaginiai kirviai Lietuvoje
Alternative Title:
Ground flint axes in Lithuania
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2005, t. 29, p. 71-118
Keywords:
LT
11 tūkst. m. pr. Kr. - 12 amžius. Lietuvos priešistorė.
Summary / Abstract:

LTIš kitų vėlyvojo neolito akmens laikotarpio dirbinių ryškiai išsiskiria saviti darbo įrankiai - gludinti titnaginiai kirveliai. Istoriografijoje šiai grupei yra skirta mažai dėmesio. Šis straipsnis, kuriame analizuojami gludinti titnaginiai kirviai Lietuvoje, bent iš dalies užpildo šią spragą. Agrarinių ir miškų neolito kultūrų titnago industrija vėlyvajame neolite ryškiai skyrėsi apsirūpinimo žaliavos strategijos, gamybos technologijos atžvilgiu bei dirbinių formomis. Šie skirtumai niveliavosi neolito pabaigoje tikriausiai dėl kultūrinės integracijos bei išvystytos masinės kirvių gamybos prie kasyklų. Visuotinai buvo pradėti naudoti dvisieniai kirviai, tačiau masinės ir buitinės gamybos produktų formos ėmė skirtis. Ceremonijų metu valdžiai ir prestižui demonstruoti buvo naudojami priklausomų amatininkų pagaminti itin dideli ir preciziškai apdirbti kirviai. Titnago industrijos degradacijos laikotarpis prasidėjo senajame bronzos amžiuje gimstant hierarchinei visuomenei. Prestižiniai metaliniai, taip pat iš visiems prieinamos žaliavos ir mažai gamybos įgūdžių reikalavusių akmens ir rago darbo kirviai pakeitė utilitarinę ir socialinę funkcijas suderinusius gludinto titnago kirvius.Reikšminiai žodžiai: Titnagas; Glūdinimas; Kirviai; Vėlyvasis neolitas; Ankstyvasis bronzos amžius; Flint; Polishing; Axes; Neolithic; Early Bronze Age.

ENOut of other articles of the stone period of the late Neolith the peculiar working tools, i. e. polished flint axes stand out. The historiography dedicates little attention to the said group. The article, intended to analyze the polished flint axes in Lithuania, fills the gap at least in part. The flint industry in the agrarian and forest cultures of the late Neolith was significantly different in terms of the strategy of supply of raw materials, production technology and shapes of the articles. The said differences leveled at the end of the Neolith most likely due to the cultural integration and the developed mass production of axes by the mines. Two-sided axes were commenced to be universally used however the shapes of products of mass and individual production were different. During ceremonies, for the purposes of demonstration of power and prestige especially large and precisely worked axes, made by the craftsmen were used. The time period of degradation of the flint industry commenced in the old Bronze Age with the birth of the hierarchical society. The prestige metallic axes and those made of universally accessible raw materials, i. e, stone and horn, which required little production skills replaced the polished flint axes, which combined the utilitarian and social functions.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15436
Updated:
2020-04-14 12:25:02
Metrics:
Views: 111    Downloads: 28
Export: