Stogastulpių vaizdinė simbolika: anapus estetikos slypintis matmuo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stogastulpių vaizdinė simbolika: anapus estetikos slypintis matmuo
Alternative Title:
Symbolism of roof pillars: a dimension behind aesthetics
In the Book:
Estetikos ir meno filosofijos teorinės problemos / sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2021. P. 203-213. (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai = Aesthetics and philosophy of art studies; 7)
In the Journal:
Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai. 2019, t. 7, Nr. 1, p. 10-19
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTTurbūt nesuklysime sakydami, kad gyvename pačių radikaliausių kada nors vykusių permainų metu. Nepaisant atkaklių bandymų išsaugoti senųjų tradicijų, kultūrų ir civilizacijų likučius, nauji socialiniai, ekonominiai, akademiniai ir kitokie jokių ribų nepaisantys reiškiniai neatpažįstamai keičia net ir konservatyviausias tradicijas. Globalizacijos ir technologizacijos sumaištis pakeitė ir Lietuvą. Atsivėrus sienoms čia šiandien išgyvenama ne tik demografinė, bet ir tapatybės krizė. Dauguma Lietuvoje vykstančių reiškinių, o paradoksaliai net ir lietuviškos tapatybės paieškos, nebeatpažįstą tradicijos rudimentuose susiformavusios savasties ir dažniau paklūsta išoriškai primestiems suprekintos subkultūros stereotipams. Tad straipsnyje aptarsime archajinės lietuvių tradicijos fenomenus ir orientyrus, kurie padėtų apmąstyti lietuviškosios tapatybės bruožus vykstant intensyviems globalizacijos ir technologizacijos procesams. Raktažodžiai: lietuviškoji savastis, tautosaka, stogastulpiai, koplytstulpiai. Rūpintojėlis. [Iš leidinio]

ENAll areas of the human lifeworld overcome radical changes in our days. Despite the persistent attempts to preserve old traditions, cultures and remains of civilizations, new social, economic, academic, and other phenomena that ignore any borders are spreading massively and uncontrollably. The era of globalization and technology displaces the conservative world of old traditions. It is difficult for Lithuania to find its place in the new world in the political, economic, and cultural sense. It is even more challenging to find a place for the Lithuanian himself, who is experiencing not only a crisis of demography but also a crisis of identity. Most of the phenomena taking place in Lithuania, and paradoxically even the very search of Lithuanian identity, instead of developing the traditional heritage, tend to obey imposed superficial stereotypes of the consumerism subculture. Thus, via discussing the phenomena of the old Lithuanian mythical tradition in the article, we will consider the landmarks that would help to rethink Lithuanian identity in the conditions of globalization. Keywords: Lithuanian identity, folklore, roof poles, chapel posts, The Caregiver. [From the publication]

ISBN:
976098231359
ISSN:
1822-3192; 2351-471X; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98614
Updated:
2023-08-11 18:31:57
Metrics:
Views: 18    Downloads: 5
Export: