Gamtos ir kultūros raidos bruožai Amalvo ir Žuvinto tarpežeryje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gamtos ir kultūros raidos bruožai Amalvo ir Žuvinto tarpežeryje
Alternative Title:
Features of the natural and cultural development in the area between lakes Amalvas and Žuvintas
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2012, t. 38, p. 53-106
Keywords:
LT
Žiedadulkių analizė; Atsitiktiniai radiniai; Akmens amžius; Bronzos amžius; Geležies amžius.
EN
Pollen analysis; Stray finds; Stone Age; Bronze Age; Iron Age.
Summary / Abstract:

LTAmalvo ir Žuvinto tarpežerio tyrimai buvo atliekami kaip sudėtinė temos „Vėlyvojo ledynmečio - ankstyvojo holoceno (X-I tūkstantmetis prieš Kristų) visuomenės socialinės struktūros ir ekonominės veiklos raidos Užnemunėje rekonstrukcija" dalis mokslo tiriamojo projekto „Archeokraštovaizdis" rėmuose. Derlingas Dovinės baseino dirvožemis skatino plėsti žemės ūkio naudmenas, teritorijas pritaikyti ūkininkauti. Tai lėmė ir hidrografinio tinklo pertvarkymus, kurie Amalvo ir Žuvinto baseinuose vyko jau XIX a. viduryje. Iš to laikotarpio mus pasiekia pirmosios žinios apie pavienius archeologinius radinius, aptiktus melioruojant Amalvo pelkę. Negausūs atsitiktiniai radiniai nesulaukė archeologų dėmesio - vienintelis tyrinėtas objektas mikroregioneyra Varnupių piliakalnis, P. Kulikausko kasinėtas 1971 m. Kompleksiniai mikroregiono tyrimai, apimantys Amalvo ežero nuosėdų žiedadulkių analize, paremta sausiomis sluoksniu radioaktyviosios anglies datomis, ir archeologinius tyrinėjimus, paremtus kritiška šaltinių analize, iš anksčiau žinomų ir naujai aptiktų atsitiktinių radinių tiksliu lokalizavimu, naujų objektų nustatymu, atvėrė galimybes giliau pažvelgti į gamtos ir kultūros raidų mikroregione nuo seniausių iki istorinių laikų. [Iš leidinio]

ENThe research of the area between Lakes Amalvas and Žuvintas was conducted as part of the topic "Reconstruction of the Development of the Social Structure and Economic Activity in the Late Ice Age - Early Holocene (Wth-lst millennia BC) society in the Trans-Nemunas region (Užnemunė)" within the framework of the "Archaeolandscape" scientific research project. The fertile top soils of the Dovinė basin encouraged the expansion of the farmed land and the adaptation of the area to farming. This caused the reconstruction of the hydrographic network, which occurred in the Amalvas and Žuvintas basins as early as the mid-19th century. The first news of isolated archaeological finds discovered in ameliorating Amalvas Bog reaches us from that time. The few stray finds did not receive any attention from archaeologists, the only investigated object in the microregion being Varnupiai hillfort, which was excavated by P. Kulikauskas in 1971. The complex investigation of the microregion, which included a pollen analysis of the sediments of Lake Amalvas, supported by abundant radiocarbon dates of the layers, and archaeological research, which were supported by a critical analysis of the sources, the precise location of long known and newly discovered stray finds, and the detection of new objects, created opportunities to look more deeply at the natural and cultural development in the microregion from the oldest times to historical times. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51903
Updated:
2017-08-11 23:37:32
Metrics:
Views: 16    Downloads: 10
Export: