Apgyvendinimo tankumas geležies amžiaus Lietuvoje: Žeimenos baseino mikroregionas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apgyvendinimo tankumas geležies amžiaus Lietuvoje: Žeimenos baseino mikroregionas
Alternative Title:
Population density in Iron Age Lithuania: the Žeimena basin microregion
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2014, t. 40, p. 181-204
Keywords:
LT
Geležies amžius; 1 amžius; 2 amžius; 3 amžius; 4 amžius; 5 amžius; 6 amžius; 7 amžius; 8 amžius; 9 amžius; 10 amžius; 11 amžius; 12 amžius; Lietuva (Lithuania); Švenčionys; Gyventojai / Population; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTGyventojų skaičius ir apgyvendinimo tankumas buvo vienas lemiamų praeities visuomenių raidos veiksnių. Tačiau ši tema Lietuvos geležies amžiaus tyrinėtojų tebėra mažai nagrinėta, o reti mėginimai į ją atsigręžti daugiausia paremti H. Łowmiańskio pateikta konstanta – 3 žmonės/1 km2. Šiame straipsnyje, paleodemografiniais metodais analizuojant pilkapynų medžiagą, mėginama apskaičiuoti gyventojų skaičių Žeimenos baseino ir dalies į Š nuo jo plytinčio ežeryno mikroregione. Pirmasis 5 km buferis (buferis I; 365,5 km2) laikytinas artimesniu vidutiniam Rytų Lietuvos pilkapynų tankumui, antrasis, apimantis tik Žeimenos kairįjį krantą (buferis II; 198,5 km2), yra išskirtinio pilkapynų tankumo pavyzdys. Vertinant mikroregiono pilkapiuose palaidotų žmonių skaičių tenka atsižvelgti į galimus nemažus pilkapių naikinimo mastus praeityje, įvertinti kapų skaičių pilkapyje, palaidotų individų skaičių kape. Paklaidos tikimybę didina netiksli pilkapių chronologija, todėl galima pateikti tik gana plačius ir kiek netikėtus istoriografijos kontekste gyventojų tankumo intervalus: buferyje I – 0,3–0,6 žmogaus/1 km2, buferyje II – 0,6–1,1 žmogaus/1 km2. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apgyvendinimo tankumas; Gyventojų skaičius; Paleodemografija; Pilkapynas; Žeimenos baseinas; Population density; Number of inhabitants; Palaeodemography; Barrow cemetery; Žeimena basin.

ENThe number of inhabitants and the population density were one of the deciding factors in the development of past societies. But this topic has received little attention from Lithuanian Iron Age investigators, and the rare attempts to address it mostly use the constant presented by H. Łowmiański of 3 people/km2. This article attempts, using palaeodemographic methods to analyse the barrow material, to calculate the number of inhabitants in the Žeimena basin and the part of the microregion to the N of its widening lake area. The first 5 km buffer zone (buffer zone I; 365.5 km2) should be considered as having a barrow cemetery density closer to the average for East Lithuania; the second, which occupies only the left bank of the Žeimena (buffer zone II; 198.5 km2), is an example of exceptional density. When evaluating the number of people buried in the microregion’s barrow cemeteries, the possible large-scale destruction of barrows in the past, the number of burials in a barrow, and the number of individuals in a burial need to be taken into consideration. The probability of error is increased by an imprecise barrow chronology and it is therefore possible to present only fairly broad and somewhat unexpected population density ranges in a historiographical context: in buffer zone I – 0.3–0.6 persons/ km2, in buffer zone II – 0.6–1.1 persons/ km2. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58188
Updated:
2018-12-17 13:52:13
Metrics:
Views: 57    Downloads: 17
Export: