Periodization and chronology of the Neolithic in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Periodization and chronology of the Neolithic in Lithuania
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2002, t. 5, p. 9-39
Keywords:
LT
Chronologija; Ekonomika; Gyvenvietės; Neolitas; Periodizacija.
EN
Chronology; Economic; Lithuania; Neolithic; Neolitic; Periodization; Sites.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama neolito amžiaus Lietuvoje periodizacija ir chronologija. Neaiškios neolito laikotarpio ribos ir naujausi chronologiniai duomenys skatina pritaikyti naują Lietuvos neolito periodizacijos schemą ir ją paaiškinti. Remiantis tradiciniais neolitą apibrėžiančiais kriterijais, Lietuvoje išskiriami trys laikotarpiai: ankstyvasis neolitas (6550/6300 – 5600/5400 m. pr. Kr.), vidurinysis (5600/5400 – 4400/4300 m. pr. Kr.) ir vėlyvasis (4400/4300 – 3500 m. pr. Kr.). Vienas populiariausių neolitą apibrėžiančių kriterijų yra maisto gamybos ekonomika. Iš naujo apibrėžiant Lietuvos neolitą siūloma remtis archeologų Mareko Zvelebil‘o ir Peterio Rowley-Conwy 1984 m. sukurtu prieinamumo modeliu. Remiantis šiuo modeliu matyti, kad naujojo akmens amžiaus, t. y., neolito, pradžia siejama su tam tikrų pasikeitimų fazėmis. Gretinami naujausi archeologiniai, zooarcheologiniai ir paleobotaniniai duomenys leidžia teigti, jog neolito ištakos Lietuvoje prasidėjo tik tuo laikotarpiu, kurį įprasta vadinti vėlyvuoju neolitu. Kokybinis radiokarboninis datavimo metodas yra geriausias pasirinkimas, siekiant spręsti chronologijos nustatymo problemas. Taip pat tikslinga naudoti 14C duomenų kalibravimą. Pabrėžiama, jog pavyko paaiškinti keletą problemiškų Lietuvos neolito laikotarpio chronologijos aspektų, tačiau vis dar liko daug tikslintinų klausimų. Straipsnio pabaigoje priedai – neolito laikotarpio radinių Lietuvoje datavimo tikslinimo registracinės lentelės.

ENThe article analyses periodization and chronology of the Neolithic age in Lithuania. The uncertain limits of the Neolithic period and the latest chronological data encourages the adaptation and explanation of the new Lithuanian Neolithic periodization scheme. According to the traditional Neolithic criteria, three periods are distinguished in Lithuania: the early (6550/6300 - 5600/5400 BC), the middle (5600/5400 - 4400/4300 BC BC) and the late Neolithic (4400 / 4300 - 3500 BC). One of the most popular defining Neolithic criteria is the food production economy. In redefining the Neolithic of Lithuania, it is suggested to refer to the availability model created by archaeologists Marek Zvelebil and Peter Rowley-Conwy in 1984. According to this model, the beginning of the New Stone Age, that is, the Neolithic, is associated with phases of certain changes. The latest archaeological, zooarcheological and paleo-botanical data suggest that the origins of the Neolithic in Lithuania began only in the period that is commonly called the late Neolithic. A qualitative radiocarbon dating method is the best choice to deal with chronology detection problems. It is also advisable to use 14C data calibration. It is emphasized that it was possible to explain some of the problematic aspects of the chronology of the Neolithic period of Lithuania, but there were still many questions to be clarified. At the end of the article, the annexes are the registration plates for the adaptation of the findings of the Neolithic period in Lithuania.

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14645
Updated:
2018-01-02 14:18:55
Metrics:
Views: 15    Downloads: 5
Export: