Kretuono 1C gyvenvietės bendruomenės gyvensena

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kretuono 1C gyvenvietės bendruomenės gyvensena
Alternative Title:
Subsistence of the Kretuonas 1 site community
In the Journal:
Lietuvos archeologija . 2004, t. 25, p. 233-250
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Ankstyvasis bronzos amžius; gyvenvietė; bendruomenės gyvensena; palinologija; zooarcheologija.; bronzos amžiaus Kretuono gyvenvietė; Kretuono bendruomenės gyvensena; Rytų Baltų gentys
EN
Early Bronze Age; settlement; subsistence of community; palinology; zooarchaeology.; Bronze age Kretuonas settlement; Kretuonas community subsistence; East Baltic tribes
Summary / Abstract:

LT1) Kretuono 1C gyvenvietė, esanti Kretuono apyežeryje, yra unikalus paminklas. Jos tyrimų metu sukaupti duomenys leidžia užpildyti ankstyvojo bronzos amžiaus tyrinėjimų spragą Rytų Lietuvoje. Pagal radiometrinius duomenis Kretuono 1C gyvenvietė datuojama senojo bronzos amžiaus pradžia - 1942-1625 BC. 2) Tyrimų rezultatai leidžia nustatyti, kad Kretuono 1C gyvenvietės žmonės vertėsi medžiokle, žvejyba, maisto rinkimu, augino gyvulius, mokėjo perlydyti metalą, prekiavo ir palaikė ryšius su kitomis Rytų Pabaltijo gentimis. 3) Kretuono 1C gyvenvietės žmonės buvo susipažinę su metalo apdirbimu - mokėjo perlydyti metalą. Kadangi jo trūko, kaulinius dirbinius gamino jau pagal metalinių, dirbinių pavyzdžius. 4) Kretuono 1C gyvenvietės bendruomenė buvo kompaktiška, įsikūrusi 2-3 pastatuose, o gimininė bendruomenė galėjo susidėti iš 4-6 šeimų kurioms priklausė griežtai apibrėžta ir saugoma teritorija, turinti gamtinių ir gamybinių objektų, esančių Kretuono apyežeryje. Bendruomenė palaikė plačius mainų ryšius su Rytų Pabaltijyje gyvenusiomis gentimis, iš kurių įsigydavo titnago, gintaro, skalūno dirbinių. Kretuono 1C gyvenvietės bendruomenei turėjo vadovauti vyras, kurio vaidmuo galutinai įsitvirtino didėjant gamybinio ūkio įtakai. Bendruomenė save kildino iš protėvio vyro, kurio atvaizdų aptinkama kauliniuose kabučiuose. Bendruomenės dvasiniame gyvenime buvo svarbios apeigos, matyt, susijusios su protėvių kultu ir turėjusios kanibalizmo atspalvį.

ENThe Kretuonas 1C settlement is a unique site explored in the Eastern Lithuania, Svenôioniai district, near the Kretuonas Lake. The data collected during the explorations enabled to close the breach of earlier explorations of the Early Bronze Age in the Eastern Lithuania. According to the radiometric records, the Kretuonas 1C settlement was dated to the beginning of the Early Bronze Age - 1942-1625 BC. The structure of Kretuonas 1C settlement was explored invoking auxiliary sciences: palynology, zooarchaeology, radiometry and macrobotanics. The results of explorations enabled to establish that settlers of Kretuonas 1C settlement were engaged in hunting, fishing, food collection, animal breeding, recasting of metal and trading with other East Baltic tribes. Meat resources were obtained by two methods: hunting wild animals and breeding cattle. According to zooarchaeological explorations, the proportion of hunted animals and livestock was 10:1. They hunted elks, deers, wild pigs, roe deers, aurochses for food, and beavers, martens, river otters, bears, foxes and other wild animals for fur. The livestock was represented by cattle, pigs, horses, sheep and goats. According to the zooarchaeological records, majority of bone and horn artefacts detected in the Kretuonas 1 C settlement, were made of skeletons, horns, bones and teeth of hunted deers (40.8 %), elks (36.6 %), wild pigs and bears (7.5%). The specific composition of bone and horn artefacts almost matches the specific composition of hunted animals.According to the palynological and macrobotanic records, the settlers expanded meadow areas, therefore, a lot of treeless zones appeared around the settlement. They were closely related not only to climatic variations, but more to human productional activities - stock-raising. The age of animals tells that livestock was bred in winter too. Not only grass, but also other natural plants were used for fodder. According to the palynological and macrobotanic exploration records, the settlers were acquainted with cultivated plants: crops, hemps. The detected pollen witness the slight spreading of farming. The settlers of Kretuonas 1C settlement were acquainted with metal processing. They knew how to recast metal. Due to shortage of metal, they produced bone artefacts similar to metal ones. The community of Kretuonas 1C settlement was compact, located in 2-3 buildings, of tribal type. It consisted of 4-6 families and had a strictly defined and protected territory of natural and productional objects at the Kretuonas Lake. The community had barter relations with East Baltic tribes and obtained from them flint, amber, slate artefacts. The Kretuonas 1C settlement was likely led by a male individual whose role was becoming more significant along with development of the farming. The community derived from an ancestor - a male individual whose portraits were detected on bone pendants. In the spiritual life of the community the rites related with the ancestral cult were very important, with a shade of cannibalism. [From the publication]

ISSN:
0207-8694, 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15419
Updated:
2018-12-20 23:01:45
Metrics:
Views: 26    Downloads: 19
Export: