Daktariškės 5-osios gyvenvietės keramikos su organinės kilmės priemaišomis ornamentika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daktariškės 5-osios gyvenvietės keramikos su organinės kilmės priemaišomis ornamentika
Alternative Title:
  • Decoration of ceramics with organic temper from the settlement of Daktariškė 5
  • Орнаментика керамики с органической примесью из поселения Дактаришке
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2000, t. 19, p. 125-138
Keywords:
LT
Daktariškės 5-oji gyvenvietė; Keramika; Kultūriniai sluoksniai; Ornamentas.
EN
Daktariškė 5 settlement; Ceramics; Cultural layers; Ornament.
Summary / Abstract:

LTDaktariškės 5-ojoje neolito gyvenvietėje išskirti du kultūriniai sluoksniai: ankstyvesnis - su organinės kilmės priemaišų turinčia keramika ir vėlyvesnis - su mineralinės kilmės priemaišų turinčia keramika. Straipsnyje apžvelgiama keramika su organinėmis priemaišomis, daugiausia dėmesio skiriant jos ornamentikai. Surinkta 9440 keramikos su organinės kilmės priemaišomis šukių iš jų 361 (0,38 %) ornamentuota. Pagal skirtingus pakraštėlius nustatyta buvus 406 skirtingus puodus (minimalus puodų skaičius) iš jų 303 (74,63 %) ornamentuoti. Rasta - 16 dugnelių iš jų 6 smailiu-apvaliu dugnu (3 ornamentuoti) likę dugneliai plokšti iš jų vienas ornamentuotas. Keramikos sienelių storis svyruoja nuo 0,3 iki 1,2 cm. Ornamentikoje galima išskirti 12 pagrindinių elementų: ilgi brūkšniai (22.16%), apvijiniai įspaudai (14,13%), didelių duobučių įspaudai (13,85%), keturkampiai įspaudai (12.74%), mažų duobučių įspaudai (9.14 %), įspausto mazgo pavidalo elementai (7.2 %), elipsės (grūdo) formos įspaudai (6.09 %), trumpi brūkšneliai (5,54 %), trikampiai įspaudai (3,04%), banguotieji įspaudai (2.22 %), įraižos(1.94 %), virveliniai įspaudai (0.56 %). Dauguma puodų fragmentų puošti tik vieno tipo ornamento elementais, 9,42% keramikos fragmentai puošti derinant tarpusavyje 2-3 skirtingus ornamento elementus. Ornamento elementų komponavimo principas yra geometrinis, juostinis. Kompozicija sudaryta transliacinės ir veidrodinės simetrijos principu. Aptartoji keramika pagal molio masės sudėtį, kaklelių tipą, ornamentą sudarančius elementus ir jų išdėstymo struktūrą priskiriama Narvos kultūrai.

ENTwo cultural layers have been distinguished in the 5th Neolithic settlement of Daktariškė: the earlier organic-tempered pottery, and the later mineral-tempered pottery. The article reviews pottery with organic components with the main attention focused on its ornaments. 9440 organic-tempered potsherd were collected. 361 (0.38%) of these samples were ornamented. Different rims of the samples helped estimate 406 different pots (the minimum quantity of the pots), out which 303 (74.63%) were decorated with ornaments. There were 16 base fragments, out of which 6 were with rounded-pointed base (3 of them ornamented), and the rest were flat bottomed, with one of them ornamented. The thickness of the walls of the pots varied from 0.3 to 1.2 cm. There are 12 main elements distinguished in the pottery decoration: long strokes (22.16%), winding impressions (14.13%), big pits impressions (13.85%), quadrangular impressions (12.74%), small pits impressions (9.14%), knot-like elements (7.2%), ellipsis(grain)-like impressions (6.09%), short strokes (5.54%), triangular impressions (3.04%), wavy impressions (2.22%), incision (1.94%), cord impressions (0.56%). The majority of potsherds were ornamented with only one type of elements, 9.42% potsherds were ornamented with combinations of 2-3 different elements. The principle of combination of ornamental elements is geometrical and winding. The composition is created based on the translative and mirror (reflective) principle. Based on the composition of the clay mass, the type of the rims, the ornamental elements and their positioning structure, the analysed pottery can be attributed to the Narva culture.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19922
Updated:
2018-12-17 10:44:39
Metrics:
Views: 27    Downloads: 9
Export: