Akultūracijos, sinkretizmo ir difuzijos samprata M. Gimbutienės darbuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akultūracijos, sinkretizmo ir difuzijos samprata M. Gimbutienės darbuose
Alternative Title:
Concept of acculturation, syncretism and diffusion in the works of M. Gimbutas
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2012, Nr. 43, p. 207-216. Krikščioniškosios vertybės kultūros ir istorijos kontekste
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Akultūracija; Archeologai; Archeologija; Baltai; Darbai, moksliniai; Difuzija; Europa; Formavimasis; Indoeuropiečiai; Istorija; Kultūra; Priešistorė; Religija; Senoji Europa; Sinkretizmas; Acculturation; Aculturation; Archaelogists; Archaelogy; Balts; Culture; Diffusion; Europe; Formation; History; Indoeuropeans; Old Eiurope; Praehistory; Religion; Studies scientical,; Syncretism.
Keywords:
LT
Akultūracija; Archeologai; Archeologija / Archaeology; Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Baltai / Balts; Darbai, moksliniai; Difuzija; Europa; Formavimasis; Indoeuropiečiai; Istorija; Kultūra / Culture; Priešistorė; Religija / Religion; Senoji Europa; Sinkretizmas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gilinamasi į M. Gimbutienės darbuose pastebimus netolygumus, nagrinėjant akultūracįją sinkretizmą ir kultūrinę difuziją baltų kultūros formavimosi laikotarpiu. Pateikiami mokslininkės darbuose esami ryškūs prieštaravimai ir nemtoseklumas nagrinėjant akultūracįjos procesą Senajai Europai transformuojantis į indoeuropietiškąją. Staigus ir užgožiantis, naudojantfizinę jėgą, indoeuropiečių įsitvirtinimas, kaip teigia M. Gimbutienė, nebūtų įgalinęs taip ilgai baltų kultūroje ir religijoje išlikti Senosios Europos elementams, kurie atsekami net XIX-XX'a., kąypač ryškiai akcentuoja ir pati autorė. Nustatyta, kaip M. Gimbutienės darbuose šis prieštaravimas pasireiškia: viena vertus, teigiama, kad indoeuropietiškoji kultūra diegta per prievartą, kita vertus, Senosios Europos kultūra ir su ja susiję papročiai nei atneštinės indoeuropietiškosios, nei krikščioniškosios kultūros nebuvo nustelbti. Straipsnyje pagrindžiama, kad priešingai nei savo darbuose teigė M. Gimbutienė, baltųformavimosi laikotarpiu kultūroje ir religijoje migracinės difuzijos požymių nepastebima, nes to meto pokyčiai kultūros ir ūkio plotmėje vyko tarpkultūrinės difuzijos būdu. [Iš leidinio]

ENThis article attempts to look into the Marija Gimbutas works observable differences, examining acculturation, syncretism and cultural diffusion during the formation of the Baits culture. In M. Gimbutas works provides striking contradictions and inconsistencies examining acculturation process of transforming the Old Europe to Indo-European Europe. Sudden and overpower using physical force entrenchment oflndo-Europeans, according to M. Gimbutas, would not be enabled as a long stay in Baltic culture and religion of Old Europe traceable elements yet even in the 19th-20th centuries what underlined by the itself author. The paper shows how in M. Gimbutas worki occurs this conflict, when one side says that Indo-European culture was the emergence of force, violence through, on the other side of the Old European culture and related customs than the Indo-European than the Christian culture has not been overshadowed. The paper shows that to the contrary to the M. Gimbutas, during the formation of the Baits culture and religion inconspicuous migratory diffusion characteristics as the recent developments in cultural and economic context was cross-cultural diffusion. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45443
Updated:
2018-12-17 13:27:07
Metrics:
Views: 32    Downloads: 10
Export: