Dwelling construction materials from Pribrezhnoye in the context of the formation of Primorskaya culture

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Dwelling construction materials from Pribrezhnoye in the context of the formation of Primorskaya culture
Alternative Title:
Pribrežnoje gyvenvietės būstų medžiaga pamarių kultūros formavimosi kontekste
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2013, t. 19, p. 12-29
Keywords:
LT
14C datavimas; Akmens amžius / Stone Age; Archeologiniai radiniai / Artefacts; Būstų konstrukcija; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Kaliningrado sritis (Rusija); Kaliningrado sritis (Rusija), Pamario kultūra, indoeuropietizacija, gyvenamieji statiniai, neolitas; Keramika; Neolitas; Pamario/Rzucewo kultūra; Vyslos įlankos/Aistmarių pakrantės.
EN
14C dating; Ceramics; Coast of the Vistula Bay; Dwelling construction; Kaliningrad region (Russia); Kaliningrad region (Russia), Primorskaya culture, Indo-europeanisation, dwelling constructions, Neolith; Neolithic; Primorskaya/Rzucewo culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas trumpai radinių, rastų Pribrežnoje gyvenvietės būstuose, analizei. Gyvenvietėje buvo rasta tik vietinės medžiagos, o ne visai pamarių kultūrai būdingų radinių. Be to, čia nerasta vienos iš labiausiai Pamarių kultūrai būdingų indų formų, charakteringų klasikinei šios kultūros raidos fazei. Didžioji dalis radioaktyviosios anglies datų apima 3300-2800/2700 ВС. Todėl įmanoma prielaida, kad pamarių kultūros raida, įskaitant iki šiol nežinotą jos vystymosi etapą, nuėjo daug ilgesnį raidos kelią, nei buvo manyta anksčiau. Pagrindas, iš kurio vėliau kilo pamarių kultūra, galėjo būti Valdburgo tipo paminklai, kurių ištakose savo ruožtu dalyvavo rutulinių amforų kultūros žmonės ir vietinės Narvos ir Cedmaro kultūros. [Iš leidinio]

ENNine years have passed since the article dedicated to the preliminary results of the research at Pribrezhnoye in the Kaliningrad region was published (Saltsman 2004). During these years, two monographs were published which dealt with characterising the material obtained before 2003. These materials, just like the following ones, have still not provided us with a reason to share the old theories and traditional ideas. This article aims at clarifying some questions concerning the finds from dwellings with a sunken floor, which were collected during the work process. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52578
Updated:
2018-12-24 13:52:58
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: