Leksikografinis vienetas tradiciniame žodyne ir elektroninėje duomenų bazėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Leksikografinis vienetas tradiciniame žodyne ir elektroninėje duomenų bazėje
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrinės lietuvių kalbos duomenų bazė; Bendrinės lietuvių kalbos leksikos duomenų bazė; Bendrinės lietuvių kalbos žodynas; Leksikografinis vienetas; Semema; Database of Standard Lithuanian Lexicon; Dictionary of Standard Lithuanian; Dictionary of standard Lithuanian Lexicon; Lexicographic unit; Sememe.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba / Standard language; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Leksikografija / Lexicography; Semema; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
Dictionary of Standard Lithuanian; Lexicographic unit; Sememe.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu Lietuvių kalbos institute kuriama Bendrinės lietuvių leksikos duomenų bazė (BLDB) įsivaizduojama kaip išsami, nuolat pildoma kartoteka, kurią sudaro leksikografinių vienetų sememų kortelės. Kiekviena kortelė sudaryta iš daugiau kaip aštuoniasdešimties atskirų laukų ir jų grupių, kuriuose įrašoma visa leksikografiniam straipsniui būdinga informacija bei papildomi, redagavimui ar tyrinėjimui svarbūs duomenys, kaip antai: leksikografinis vienetas, pagrindinės jo formos, kirčiavimo dalykai, įvairios (gramatinės, semantinės, sintaksinės, stilistinės, tarminės ir kt.) pažymos, darybos, kilmės dalykai, apibrėžtis, iliustraciniai vartosenos pavyzdžiai, vartojimo dažnio rodikliai, įvairūs indeksai ir kt. BLDB iš esmės skirta moksliniam, ypač leksikografiniam darbui, todėl numatoma labai įvairi duomenų paieška pagal įvairius požymius ir jų kombinacijas. Vienoje kortelėje bus kaupiami vienos leksikografinio vieneto sememos (reikšmės) duomenys. Taigi pagrindinis struktūrinis BLDB vienetas yra ne visas leksikografinis vienetas, o atskira jo reikšmė (semema). Šiuo požiūriu BLDB skiriasi nuo tradicinių žodynų, kuriuose pagrindinis struktūrinis vienetas paprastai yra žodyninis straipsnis, kuriame išsyk pateikiama informacija apie visą leksikografinį vienetą, taigi apie visas jo sememas, jei pastarųjų yra ne viena. Šio tyrimo objektas – lygiaverčių (savarankiškumo prasme) leksikografinių vienetų pateikimas žodynuose. Tyrimo tikslas – apibendrinus įvairių žodynų duomenis išsiaiškinti minėto leksikografinių vienetų pateikimo privalumus ir trūkumus bei pagrįsti kitokio, sistemingesnio duomenų pateikimo bazėje būtinumą ir naudą.

ENDictionaries do not always offer the same treatment of all analogous lexicographic units. For example, some words and other independent lexicographic units the verbal nouns denoting abstract notions, diminutives and other derivatives, non-lexicalised reflexive verbs, phraseology, complex terms etc.) are often given in the entries of other headwords rather than separately, in their own entries. Both substantive mobilia are usually given in a single entry, which provides a definition exclusively for the noun in the masculine gender form. Such lexicographic units can be included into the entries of other words in different ways: given together under a label (for example, substantive mobilia), as examples of the head word usage (diminutives), as another sememe (non-lexicalised reflexive verbs), at the end of the entry (as phraseology) etc. In the electronic database lexicographic units of equal statuss hall be treated equally. Therefore before the Dictionary Standart Lithuanian (Bendrinės lietuvių kalbos žodynas) is stored in the Database of Stored Lithuanian lexicon (Bendrinės lietuvių leksikos duomenų bazė), the former will be subjected to thorough revision. The paper introduces types of lexicographic units which are given within another entry, ways of presenting them in the dictionaries as well as aims and principles of the revision. [text from author]

ISSN:
2081-6839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40596
Updated:
2017-02-26 17:25:59
Metrics:
Views: 20
Export: