Definitions of trees in English, Lithuanian, and Russian dictionaries

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Definitions of trees in English, Lithuanian, and Russian dictionaries
Alternative Title:
Medžių definicijos anglų, lietuvių ir rusų kalbų žodynuose
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2018, P. 325-331. (Zinātnisko rakstu krājums ; 28)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aiškinamasis žodynas; Leksikografinis apibrėžimas; Leksikografinė definicija; Leksikografinė definicija, medžių pavadinimai; Medžių pavadinimai; Medžių vardai; Explanatory dictionary; Lexicographic definition; Names of trees.
Keywords:
LT
Aiškinamasis žodynas; Leksikografija / Lexicography; Terminija / Terminology; Rusų kalba / Russian language.
EN
Explanatory dictionary; Lexicographic definition; Names of trees.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojamos ir lyginamos medžių definicijos, surinktos iš aiškinamųjų anglų, lietuvių ir rusų kalbų žodynų, tokių kaip Macmillan English Dictionary, Dabartinės lietuvių kalbos žodyno bei S. I. Ožegovo ir N. J. Švedovos Aiškinamojo rusų kalbos žodyno. Darbo tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: nustatyti, kokie žodžių reikšmių aiškinimo būdai yra dažniausiai vartojami pasirinktuose žodynuose; išsiaiškinti, kokie pasirinkto pasaulio fragmento požymiai yra atspindėti nagrinėjamų žodžių reikšmėse, bei palyginti angliškas, lietuviškas ir rusiškas medžių definicijas. Tyrimo metu buvo išnagrinėta 310 pavyzdžių: 89 definicijos iš Macmillan žodyno, 114 iš lietuvių ir 107 iš rusų kalbų žodynų. Surinkti pavyzdžiai tiriami gretinamosios analizės, komponentinės analizės, aprašomuoju analitiniu ir skaičiavimo metodais. [Iš leidinio]

ENThe paper focuses on the investigation and comparison of definitions of trees from English, Lithuanian, and Russian explanatory dictionaries. Three dictionaries were selected for the study ñ the first edition of the Macmillan English Dictionary (MED), the fourth edition of the Dictionary of Modern Lithuanian (DML), and the fourth edition of the Explanatory Dictionary of the Russian Language (EDRL) by S. I. Ozhegov and N. Yu. Shwedova. The article sets out to achieve the following objectives: to determine the most common types of definitions preferred by the dictionaries, to ascertain what features of a particular world fragment are reflected in the meanings of the analysed words, to compare and contrast English, Lithuanian, and Russian definitions of trees. The scope of the research is 310 definitions denoting names of trees: 89 examples from MED, 114 from DML, and 107 from EDRL. The collected examples were analysed by employing comparative analysis, componential analysis, descriptive analytical, and calculation methods. [From the publication]

ISBN:
9789984148618
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80583
Updated:
2022-08-30 17:14:07
Metrics:
Views: 15
Export: