Iliustracinių vartosenos pavyzdžių atranka ir pateikimas "Bendrinės lietuvių kalbos žodyne"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iliustracinių vartosenos pavyzdžių atranka ir pateikimas "Bendrinės lietuvių kalbos žodyne"
Alternative Title:
Selection of illustrative examples of actual usage and their presentation in the "Bendrinės lietuvių kalbos žodynas" (Dictionary of standard Lithuanian)
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2011, 84, p. 129-149
Keywords:
LT
Iliustracinis vartosenos pavyzdys; Aiškinamasis žodynas; Leksema; Žodžių junginys; Sakinys.
EN
Illustrative example of actual usage; General dictionary; Lexeme; Word combination; Sentence.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama supažindinti su iliustracinių vartosenos pavyzdžių pateikimu Bendrinės lietuvių kalbos žodyne (BŽ), apibūdinti iliustravimo metodikos taisykles. Iliustracijos – svarbi žodyno straipsnio dalis, padedanti geriau suvokti apibrėžiamą leksinį vienetą. Todėl jos turi būti atsakingai parenkamos ir pateikiamos, ypač norminiuose žodynuose. Iliustracijos parodo leksemos semantinį ir sintaksinį junglumą, neretai jomis papildomas reikšmės aiškinimas. Vartosenos pavyzdžiais iliustruojama kiekviena leksema. Vartosena iliustruojama žodžių junginiais ir sakiniais. Pastarųjų rekomenduojama teikti vidutiniškai tris-keturis, nebent labai turtingiems semantiniams ir sintaksiniams žodžio ryšiams parodyti vartosenos pavyzdžių reikėtų daugiau. Orientuojamasi į autentiškus, įvairiuose tekstuose rastus vartosenos pavyzdžius. Tačiau iliustracijos gali būti trumpinamos, kitaip koreguojamos. Kai kurie vartosenos pavyzdžiai, ypač šnekamosios leksikos, gali būti ir kuriami, jei tekstuose taisyklingų, tinkamų jų rasti sunku ar neįmanoma. Antraštinis žodis iliustraciniuose žodžių junginiuose ir sakiniuose netrumpinamas. Iliustracijos pateikiamos kirčiuojant visus žodžių junginių ar sakinių žodžius, išskyrus vienskiemenius tarnybinius. Stengiamasi pateikti taisyklingai sukirčiuotų antraštinio žodžio formų, kurias kirčiuojant dažnai klystama. Skliaustai vartosenos pavyzdžiuose vartojami tikslingai. Pasviruoju šriftu laužtiniuose skliaustuose pateikiamos alternatyviosios vartosenos pavyzdžių dalys, o paprastuosiuose – fakultatyviosios.

ENThe paper aims at introducing the presentation of illustrative examples of actual usage in the Bendrinės lietuvių kalbos žodynas (Dictionary of Standard Lithuanian) and focus on some debatable issues. Illustrations make an important part of a dictionary entry; they help to better understand the lexical unit which is being defined in the entry. Illustrative examples in dictionaries show possibilities and specific features of the combinability of lexical units, their semantic and syntactic relations, add to the explication of their meaning. In Lithuanian they also show the correct accentuation pattern. Depending on the scope of a dictionary, its aim, structure and other issues of lexicographic methodology and techniques, illustrations are given in different ways. The main rules of giving illustrations in the Dictionary are as follows: examples of actual usage illustrate each lexeme; the illustrations include word combinations and sentences; examples of authentic, actual usage are given preference; however, the illustrations can be shortened, amended, produced by the author; the head word in illustrative word combinations and sentences is usually given in full; illustrations are given by accentuating all words of word combinations or sentences, except for monosyllabic functional words; illustrative examples tend to have the forms of the head word with errors of accentuation; brackets in examples indicate parts of examples of alternative usage [in square brackets] or parts of examples of optional usage (in round brackets). Examples illustrating the usage of the head (lexical) word should be selected with care and responsibility; so should they be presented in dictionaries. This is especially relevant for normative dictionaries, such as the Dictionary of Standard Lithuanian. [From the publication]

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35992
Updated:
2019-12-14 16:24:22
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: