Metaforinė "ribų" ir "ribojimų" konceptų raiška teisės mokslo darbuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metaforinė "ribų" ir "ribojimų" konceptų raiška teisės mokslo darbuose
Alternative Title:
Metaphorical expressions of "limits" concepts in academic legal written language
In the Journal:
Respectus philologicus. 2015, Nr. 28 (33), p. 99-108
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo objektas – metaforinis RIBŲ ir RIBOJIMŲ konceptualizavimas teisės mokslo darbuose. Tyrimo problema – nevienareikšmis šių metaforinių pasakymų vertinimas kalbos normos atžvilgiu. Taikant semantinę ir konceptualiąją analizes nustatyta, kad dažniausiai netiesiogiai, metaforiškai ribos (tikslo sritis) teisės mokslo darbuose nusakomos pasitelkus patalpos dalių (ištakų sritis) – lubų ir slenksčio – konceptus. Socialinės apsaugos ir šeimos teisės klausimus nagrinėjančiuose darbuose LUBOMIS įvardijama viršutinė mokėjimų riba ir taip realizuojama konceptualioji metafora SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMA YRA PATALPA. Tuose pačiuose darbuose SLENKSČIU įvardijama žemiausia gyventojo pajamų ir turto riba, nuo kurios pradedamos taikyti tam tikros socialinės priemonės. Taip pat SLENKSTIS minimalios teisės pažeidėjo pajamų ir turto ribos reikšme vartojamas kalbant, kai būtinas atskaitos taškas, nuo kurio pradedama taikyti ar netaikyti tam tikra sankcija. Taigi metaforiniais pasakymais su žodžiu SLENKSTIS realizuojama konceptualioji metafora MATERIALINĖ (GYVENTOJO, TEISĖS PAŽEIDĖJO) PADĖTIS YRA PATALPA. Nors tiek lubų, tiek slenksčio aptartos perkeltinės reikšmės susiformavo dėl svetimų kalbų atitinkamų žodžių platesnės semantinės struktūros poveikio, vis dėlto SLENKSČIO vartojimas ribos reikšme žodynuose užfiksuotas kaip teiktinas, o LUBOS naująja reikšme vertinamos kaip semantizmas ir rekomenduojamos tik laisvojo stiliaus tekstuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbos norma; Konceptualioji metafora; Metaforos funkcijos; Perkeltinė reikšmė; Teisė; Conceptual metaphor; Figurative meaning; Functions of metaphor; Language norm; Law; Standard.

ENThe conceptualization of limits in academic legal written language is the focus of the present article. The main problem of the research is the controversial evaluation of such metaphorical expressions from the normative point of view. In academic legal papers, the upper limit of various payments is named as "ceiling". Thus, the implemented conceptual metaphor shows that THE SYSTEM OF SOCIAL SECURITY IS A ROOM. In the same papers, the minimal limit of incomes of inhabitants and of lawbreaker at which some social measures are applied or at which some sanctions start to take effect is named as "threshold". Therefore, these metaphorical expressions implement the conceptual metaphor CIRCUMSTANCES (OF INHABITANT OR OFFENDER) IS A ROOM. Though the figurative meanings of both "ceiling" and "threshold" in the Lithuanian language had formed due to the impact of foreign languages; the figurative meanings of the word "threshold" are included in the dictionaries as the correct ones, but the expressions with "ceiling" are evaluated like semantic calques. [From the publication]

ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59943
Updated:
2021-04-04 15:35:57
Metrics:
Views: 34    Downloads: 2
Export: