"Bendrinės lietuvių kalbos žodyno" struktūra, tikslai ir perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Bendrinės lietuvių kalbos žodyno" struktūra, tikslai ir perspektyvos
Alternative Title:
Structure, aims and future prospects of the "Dictionary of standard Lithuanian"
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2010, 83, p. 141-150
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami „Bendrinės kalbos žodyno“ rengimo ypatumai. Pagrindinis rengėjų iškeltas žodyno tikslas – atspindėti taisyklingą dabartinės bendrinės lietuvių kalbos žodžių vartoseną. Stengiamasi išlaikyti pusiausvyrą tarp oficialiosios ir šnekamosios kalbos leksikos bei kitų kalbos ypatybių pateikimo. Rengiant žodyną siekiama kuo didesnio sistemiškumo; taip pat žodyno rengimą stengiamasi palaipsniui modernizuoti ir orientuotis į šiuolaikinę kitų kalbų leksikografiją. Darbas vyko keliais etapais – iš pradžių žodžiai buvo sugrupuoti pagal tam tikras temas ir pradėtas vadinamasis teminis rašymas. Aprašant žodžius temomis, vienodžiau išskiriamos jų reikšmės, paprasčiau atrinkti žodžius, kurie turėtų patekti į žodyną. Kitas etapas buvo aprašyti likusius žodžius pagal abėcėlę. Temomis aprašyti žodžiai buvo ir temomis redaguojami, tuomet visos žodžių grupės jungiamos pagal abėcėlę. Atsisakyta lizdinio žodžių pateikimo, būdingo daugeliui aiškinamųjų žodynų: jame atskirais straipsniais aprašomi veiksmažodžių ir būdvardžių vediniai, prieveiksmiai ir pan. Kai žodžiai pateikiami atskirais straipsniais, paprasčiau parodyti jų reikšmes, reikšmių atspalvius, įdėti pavyzdžių. Žodyne prie visų žodžių nurodoma kalbos dalis, kai kuriais atvejais ir skaičius ar giminė, o prie veiksmažodžių ir kai kurių būdvardžių ar daiktavardžių – sintaksinis junglumas. Semantinis žodžių junglumas parodomas iliustraciniais pavyzdžiais. Viena iš žodyno naujovių – kaip antraštiniai iškeliami ir dažniau vartojami dvižodžiai ar keliažodžiai terminai arba šiaip realijų pavadinimai.Reikšminiai žodžiai: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas; Teminis rašymas; Kalbos dalys; Standard Lithuanian dictionary; Subject writing; Parts of language.

ENThe article discusses the peculiarities of the compilation of “The Dictionary of Standard Lithuanian”. The main aim of the compilers was to reflect the proper use of words of the modern standard Lithuanian language. The authors tried to maintain the balance between the official and the spoken language vocabulary and presentation of other peculiarities of the language. When compiling the dictionary, the compilers tried to achieve systematicity; they also tried to gradually modernise the compilation of the dictionary and to adhere to the modern lexicography of other languages. The work was performed in several stages. First, the words were grouped according to certain themes, and the so-called thematic compilation was started. When describing the words according to themes, it is easier to select words, which should be included into the dictionary. The remaining words were described in the alphabetical order during another stage. The words described in themes were edited in themes and then, all groups of words were united in the alphabetical order. The nest system of word presentation, which is typical for many dictionaries, was refused. Separate entries were used to describe verb and adjective derivatives, etc. Other words are presented in separate entries. The part of speech is indicated next to every word. In certain cases, the number and gender is indicated. The syntactic combinability is indicated next to verbs and certain adjectives or nouns. The semantic combinability is illustrated in example sentences. All the words in the examples, not just the headwords, are stressed.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29476
Updated:
2018-12-17 12:51:41
Metrics:
Views: 57    Downloads: 15
Export: