Bendrinės lietuvių leksikos duomenų bazė - ne elektroninis Bendrinės lietuvių kalbos žodynas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrinės lietuvių leksikos duomenų bazė - ne elektroninis Bendrinės lietuvių kalbos žodynas
Alternative Title:
Database of standard Lithuanian lexicon is not an electronic version of the dictionary of standard Lithuanian
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2009, Nr. 15, p. 77-84
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Leksikografija / Lexicography.
Summary / Abstract:

LTTrumpai apžvelgus aplinkybes, kurioms susiklosčius gimė idėja kurti Bendrinės lietuvių leksikos duomenų bazę, priminus jos paskirtį ir uždavinius bei patikslinus anksčiau skelbtą Bazės duomenų struktūrą, straipsnyje nagrinėjamas jos santykis su šiuo metu baigiamu rengti Bendrinės lietuvių kalbos žodynu. Neretai Bazė klaidingai laikoma elektroniniu šio žodyno variantu, nors pagal Bazės koncepciją, ji su Žodynu būtų susijusi tik pradiniais savo duomenimis. Iš tiesų šie dabartinės lietuvių leksikos šaltiniai skirtųsi savo duomenų struktūra, informacijos apimtimi ir pateikimu, paieškos apimtimi ir sudėtingumu, jos rezultatų vaizdavimo būdais ir galimybėmis, požiūriu į savarankiškų leksikografinių vienetų pateikimą ir kitkuo. Straipsnyje keliama mintis siekiant tikslumo pakeisti Bazės pavadinimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendrinė kalba; Duomenų bazė; Elektroninis žodynas; Leksikografinis vienetas; Semema; Standard lithuanian; Database; Electronic version of the dictionary; Lexicographic unit; Sememe; Leksikos duomenų bazė; Elektroninis ţodynas; ţodyninis straipsnis; (savarankiškas) leksikografinis; Vienetas; Rodinys.

ENThe idea to set up the Database of Standard Lithuanian Lexicon was launched after having rejected the idea to set up an electronic version of the Dictionary of Standard Lithuanian meant for the wider public as well as research purposes. The Database started with devising an original structure for it; as a result, the Database is related to the Dictionary exclusively through its core data. However, the Database is often treated as an electronic version of the Dictionary. In fact, they would have to differ in the structure of the data, the scope of information and its presentation, the scope and complexity of search, modes and possibilities of presenting the results of the search, approaches to the presentation of individual lexicographic units etc. There is also a suggestion made to modify the title of the Database. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22064
Updated:
2018-12-17 12:30:27
Metrics:
Views: 54    Downloads: 13
Export: