Žodžio reikšmės definicijos tautinis aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodžio reikšmės definicijos tautinis aspektas
Alternative Title:
National aspect of the definitions of the meaning of words
In the Book:
Keywords:
LT
Aiškinamieji žodynai; Definicija; Kognityvinė lingvistika; Kultūriniai aspektai; Leksikografija; Reikšmė; Tautiškumo aspektas; Vienakalbiai žodynai.
EN
Cognitive Linguistics; Cultural aspects; Definition; Lexicography; Meaning; Monolingual Dictionary; Monolingual dictionaries; The national Aspect.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas žodžio reikšmės apibrėžimo aspektas vienakalbiame žodyne. Kiekvienos kalbos didžioji leksikos dalis yra susijusi su tautos kultūra, geografine aplinka, tradicijomis, gyvenimo būdo savitumais ir tautos požiūriu į pasaulį, todėl šio leksikos sluoksnio žodžiai turėtų būti apibrėžti plačiau. Iki šiol vienakalbių lietuvių, rusų, anglų, vokiečių ir kitų kalbų žodynų sudarytojai apsiribodavo išsamesnėmis egzotiškų žodžių, apibūdinančių svetimų kultūrų ypatybes, interpretacijomis. Dažnai apibrėžimai būdavo perdaug moksliniai, ypač gyvūnų ir augalų pavadinimų. Konkretaus žodyno apibrėžimų būdas priklauso nuo jo sudarytojų tikslo ir koncepcijos – pateikti kalbos požiūrį į pasaulį, įrašytą vidutinio kalbėtojo sąmonėje, ir todėl svarbų tautinei tapatybei arba paaiškinti pasaulio dalykus ir reiškinius, siekiant edukacinių ir informacinių tikslų. Straipsnyje tvirtinama, kad vienakalbiuose žodynuose turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys tautiniam aspektui. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe article discusses an aspect of the definition of the meaning of the word in monolingual dictionaries. As a significant part of the lexicon of any language is associated with the national culture, geographical environment, traditions, peculiarities of the way of life and the nation's attitude to the world, the words of this lexical layer should have more extensive definitions. Up to the present time the compilers of monolingual dictionaries of Lithuanian, Russian, English, German and other languages used to confine themselves to providing more detailed interpretations of exotic words, denoting the peculiarities of alien cultures. Often the definitions had a too scientific character, especially those of the names of animals and plants. The type of the definitions in a particular dictionary depends on its purpose and the conception of its compilers - to present the attitude of the language towards the world, recorded in the consciousness of the average speaker, and thus have a national orientation or to explain the things and phenomena of the world and consequently serve educational and informational purposes. The author of this paper maintains that the national aspect should be treated with greater respect in monolingual dictionaries. [From the publication]

ISBN:
9986668530
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56758
Updated:
2018-08-10 22:05:22
Metrics:
Views: 21
Export: