Veiksmažodžiai ir jų abstraktai "Bendrinės lietuvių kalbos žodyne"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksmažodžiai ir jų abstraktai "Bendrinės lietuvių kalbos žodyne"
Alternative Title:
"Bendrinės lietuvių kalbos žodynas": problems and solutions
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Abstraktas; Bendrinės kalbos žodynas; Bendrinės lietuvių kalbos normos; Leksikografija; Reikšmė; Veiksmažodis; Veiksmažodžių aprašymo būdai; Abstract; Dictionary of standard language; Entries for verbs; Lexicography; Meaning; Norms of standard Lithuanian; Verb.
Keywords:
LT
Abstraktas; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Bendrinė kalba / Standard language; Leksikografija / Lexicography; Reikšmė.
EN
Abstract; Dictionary of standard language; Meaning; Norms of standard Lithuanian.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje aptariamas veiksmažodžių ir jų abstraktų pateikimas rengiamame Bendrinės lietuvių kalbos žodyne (toliau – BŽ). Veiksmažodžių antraštine forma eina bendratis, po jos – esamojo ir būtojo kartinio laiko trečiojo asmens formos. BŽ antraštiniai veiksmažodžiai ir po jų duodamos formos yra kirčiuojamos. Atskirais straipsniais pagal abėcėlę pateikiami: priešdėliniai veiksmažodžiai; du vienodos reikšmės, bet turintys skirtingas priesagas veiksmažodžiai; veiksmažodžiai, kurių šaknis skiriasi ilguoju ir trumpuoju balsiu; veiksmažodžiai su priebalsių samplaikomis šk ir kš; sangrąžiniai veiksmažodžiai, kurie neturi nesangrąžinių atitikmenų; supletyvinės veiksmažodžių formos; subūdvardėję veikiamosios rūšies būtojo laiko dalyviai su galūnėmis -ęs, -usi; homonimai ir homografai. Nurodoma kalbos dalis (vksm.), antraštinių sangrąžinių veiksmažodžių – pažyma sngr. BŽ sistemingai žymima veiksmažodžių beasmenė vartosena. Pagrindinė ir svarbiausia veiksmažodžių pateikimo naujovė BŽ yra sintaksinio junglumo (valentingumo) žymėjimas. Stilistinės ar vartojimo sritį nusakančios pažymos rašomos po leksine gramatinę grupę ir veiksmažodžio junglumą žyminčių pažymų. Veiksmažodžių apibrėžimo būdai yra aprašomasis, nuorodinis, sinoniminis, nusakomasis, vienažodis ir mišrusis. Išvestinių veiksmažodžių reikšmės aiškinamos pagal darybinių tipų ir potipių reikšmes, į apibrėžimo formulę įtraukiant ir pamatinį žodį. Visi veiksmažodžių abstraktai su priesagomis -imas, -ymas BŽ pateikiami atskirais straipsniais, jie neaiškinami, o rodykle nurodomi į pamatinį veiksmažodį.

ENThe theme of the current article is the features of presenting verbs of the contemporary standard language and their abstracts in Bendrinės lietuvių kalbos žodynas (The Dictionary of the Standard Lithuanian Language), which is currently being compiled. In writing the text of the dictionary, particularly in presenting the verb, quite radical innovations were introduced, e.g. the syntactic and partly semantic combinability is demonstrated through questions (most often through illustrative examples as well); verbal nouns are presented in separate entries; in verb entries the forms with negations requiring a different case are distinguished; all the words in illustrative examples are with accents; problematic examples are given, etc. One of the most important peculiarities of compiling Bendrinės lietuvių kalbos žodynas is that in writing dictionary entries, not only the principle of systematization is observed, but also the analysis of actual usage of each language fact is carried out while referring to the most important data sources. Thus it is expected that the dictionary will contribute more to the spread of the norms of the standard language and make it easier for the language users to realize and accept their lexicographic propositions. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34676
Updated:
2020-02-04 09:35:35
Metrics:
Views: 51
Export: