Naujas bendrinės lietuvių leksikos tyrimo įrankis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujas bendrinės lietuvių leksikos tyrimo įrankis
Alternative Title:
New tool for investigating the word-stock of standard Lithuanian
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2006, t. 15, Nr. 1/2, p. 41-56
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrinė lietuvių kalba; Duomenų bazės struktūra; Duomuo; Elektroninė duomenų bazė; Leksikografinis vienetas; Semema; Sememos kortelė; Card of sememe; Datum; Electronic database; Lexicographic unit; Sememe; Standard Lithuanian; Structure of database.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba / Standard language; Duomenų bazės struktūra; Duomuo; Elektroninė duomenų bazė; Leksikografija / Lexicography; Semema; Sememos kortelė.
EN
Card of sememe; Datum; Electronic database; Lexicographic unit; Sememe; Standard Lithuanian; Structure of database.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma šiuo metu Lietuvių kalbos institute kuriama Bendrinės lietuvių kalbos leksikos duomenų bazė (toliau – BLDB), turėsianti tapti moderniu kalbininkų darbo įrankiu. BLDB koncepcija yra iš esmės naujas, savarankiškas bandymas sukurti kalbos tyrimo priemonę, pagrįstas poreikiu savitus lietuvių leksikos duomenis pateikti kuo tiksliau ir galimybe juos visapusiškai moksliškai tyrinėti. BLDB paskirtis apima dabartinės lietuvių kalbos leksikos kaupimą; pirminį leksikografinį duomenų apdorojimą ir teikimą; mokslinius sukauptų duomenų tyrimus; nuolatinį duomenų tikslinimą, redagavimą, naujinimą; probleminių atvejų fiksavimą; parengiamuosius leksikografijos ir kt. mokslo leidinių darbus. Straipsnyje aptariamas BLDB santykis su Bendrinės lietuvių kalbos žodynu, jos struktūra, numatyti trys paieškos variantai, paieškos rezultatų pateikimas. BLDB norima sukurti atsižvelgiant tiek į tradicinių, tiek į elektroninių žodynų ir tekstynų ypatybes, pritaikant jų privalumus ir stengiantis išvengti būdingų trūkumų. Bazėje bus ne tik kaupiami, bet ir moksliškai apdorojami, aprašomi ir įvertinami kalbos faktai. Gerai apgalvojus BLDB struktūrą tikėtina, kad kalbos faktai joje bus pateikiami maksimaliai tiksliai. Bazėje ras savo vietą ir tuo tarpu problemiški, dar diskutuojami dalykai. Sukūrus lanksčią BLDB pildymo metodiką ir nuosekliai laikantis nustatytos tvarkos, bazės duomenys bus nuolat atjauninami, atsižvelgiant ir laiku reaguojant į vartosenos pokyčius, kalbos norminimo darbus. Pagrindinis dėmesys bazėje bus skiriamas kalbos faktui, o ne jo leksikografiniam pateikimui.

ENThe article presents standard Lithuanian lexis database (further SLLD) currently created in the Institute of the Lithuanian language, which is going to be a modern work tool for linguists. The concept of SLLD is essentially new and independent trial to create a means of language study based on the need to provide more accurately peculiar data of Lithuanian lexis and to study it scientifically and comprehensively. The purpose of SLLD is accumulation of current lexis of Lithuanian language, initial lexicographical data processing and presentation, study of collected scientific data, continuous data adjustment, edition and update; capture of problematic cases, preparation of lexicographic and other scientific publication works. The article discusses the relationship of SLLD with the dictionary of the standard Lithuanian language, its structure, and presentation of search results. There are three search options foreseen in the database. The wish is to create databases taking into account both traditional, and electronic dictionary and text database features, adapting their advantages and avoiding characteristic defects. The database will not only accumulate and will process, describe and evaluate language facts scientifically. Considering the structure of SLLD it is probable that language facts will be presented with maximum precision. There will be place also for problematic issues still under discussion. Creating flexible SLLD collection methodology and consistently following the procedure will allow updating the data continually with respect to usage changes and language standardization works. The database focuses on language fact, but not its lexicographical presentation.

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26396
Updated:
2021-03-01 08:58:06
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: