Fonosematinės sakmės lietuvių kalbos žodyne

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fonosematinės sakmės lietuvių kalbos žodyne
Alternative Title:
Fonosemantic sagas in the dictionary of the Lithuanian language
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2016, t. 74, p. 229-302
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išdėstytas požiūris, aiškinantis fonosemantinius reiškinius lietuvių kalboje. Šis požiūris skaido žodžio reikšmės turinį į konceptualiąją dalį ir tuos turinius, kurie išreiškia erdvės, laiko ir jėgos dinamikos santykius. Fonosemantiniai reiškiniai šiuo požiūriu yra aiškinami kaip žodžio reikšmių tinklo kognityvinės topologijos plėtiniai fonologiškai panašiems, bet nebendrakilmiams žodžiams. Ištirti keletas pavyzdžių. Išanalizuoti lietuviškų žodžių su priebalsiais K/L; N/R; M/L <>L/M šaknyje reikšmių tinklai. [Iš leidinio]

ENAn account explaining fonosemantic phenomena in the Lithuanian language is presented. This account partitions the content of the word sense into the conceptual part and the content which expresses space, time and force dynamic (STD) aspects. Fonosemantic phenomena under this account are explained as the extension of the cognitive topology of the network of word senses to phonologically similar though not genetically related words. Several examples are investigated. The network of senses of Lithuanian words with consonants K/L; N/R; M/L <>L/M is analysed. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
  • Kalbos stigmos poezijoje: (prō)nōmen / Skirmantas Valentas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2012. 296 p.
  • Laringalų teorija ir lietuvių kalba / Wojciech Smoczyński ; autorizuotas vertimas iš lenkų kalbos ; iš rankraščio vertė Veslava Čižik-Prokaševa, Diana Šileikaitė ; moksliniai redaktoriai. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006. 292 p.
  • Leksikografija / Evalda Jakaitienė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 324 p.
  • Leksikologija : studijų knyga / Evalda Jakaitienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 2010. 351 p.
  • Lietuvių kalbos veiksmažodžio istorija / Audronė Kaukienė. Klaipėda : Klaipėdos universitetas, 1994-2002. 2 t. (302, 400 p.).
  • Lietuvių mitologijos studijos / Algirdas Julius Greimas ; sudarė Kęstutis Nastopka. Vilnius : Baltos lankos, 2005. 750 p.
  • Literatūros semiotika / Kęstutis Nastopka. Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2010. 322 p.
  • Litua : lituanistika, publicistika, beletristika / Algirdas Patackas. Vilnius : Versmė, 2014. 535 p.
  • Mė(lynojo)nulio lingvistika : Vlado Braziūno ir Sigito Gedos poezijoje / Skirmantas Valentas. Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2007]. 287 p.
  • Virsmų knyga : vestuvių virsmas, gimties virsmas, mirties virsmas / Algirdas Patackas, Aleksandras Žarskus ; iliustracijų autorė Gintvilė Giedraitienė ; Kauno tautinės kultūros centras. Kaunas : [Kauno tautinės kultūros centras], 2002. 614 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59096
Updated:
2020-12-27 14:18:02
Metrics:
Views: 57    Downloads: 2
Export: