Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 metais: dingęs knygos pasaulis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795-1864 metais: dingęs knygos pasaulis
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2005.
Pages:
311 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Istoriografija — Vienuolynų kilmė ir raida — Vienuolijų struktūra — LDK vienuolynų bibliotekų raida — Vienuolynai ir jų bibliotekos politinių pervartų epochoje — Vienuolių santykiai su pasaulietine ir dvasine valdžia — Vienuolijų provincijos ir vizitacijos: Provincijų lietuvėjimas; Vienuolynai ir bibliotekos švietimo tarnyboje — Vienuolynų bibliotekų naikinimas: Puolimas prieš Jėzaus Draugiją; Carinė „bibliotekų politika“ 1832-1850 m.; Knygų rinkinių išsklaidymas — Vienuolynų bibliotekų organizavimas — Vienuoliškoji bibliotekininkystė — Nurodymai bibliotekininkystės klausimais — Bibliotekų veikla: Patalpos ir įranga; Bibliotekininkai — Vienuolynų bibliotekų komplektavimas — Bibliotekų fundacijų ir finansavimo šaltiniai — Mirusiųjų vienuolių knygos paveldas — Mecenatai ir bibliofilai — Knygų rinkinių charakteristika — Fondų struktura: Kiekybiniai parametrai; Teminė struktūra; Leidinių kilmės geografija — Knygų repertuaras — Lietuviškų knygų rinkiniai — Knygos ir skaitymo kultūra vienuolynuose — Vienuolynų ir jų bibliotekų istorinis įvaizdis ir stereotipai — Biblioteka ir socialinė komunikacija — Skaitymo kultūra vienuolynuose — Troškūnų bernardinų vienuolyno biblioteka: istorinė rekonstrukcija — Pabaiga — Zakończenie — Priedai — Trumpiniai — Šaltiniai — Literatūra — Resume — Vietovardžių rodyklė — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Reviews:
  • Recenzija leidinyje Knygų aidai. 2006, Nr. 1, p. 30-34
  • Recenzija leidinyje Knygotyra. 2006, t. 46, p. 295-298
  • Recenzija leidinyje Lituano-slavica posnaniensia : studia historica. 2007, 12, p. 257-260
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vienuolynų knygos kultūrai, turėjusiai tęstinumą XIX a. erdvėje ir sąmoningai sunaikintai caro valdžios per istoriškai trumpą 70 metų laikotarpį. Joje aptariama vienuolynų kilmė ir raida, nagrinėjama vienuolynų bibliotekų veikla, fundacijų ir finansavimo šaltiniai, mecenatai ir bibliofilai, mirusių vienuolių knygos paveldas. Aptariama vienuolynų bibliotekų raida, rinkinių sudėtis, vienuolių skaitymo praktika, lietuviškų knygų rinkiniai. Knygoje siekta nustatyti, kiek ir kaip vienuolynų bibliotekos (jose esantys knygų rinkiniai) reprezentavo LDK kultūrinę tradiciją ir bibliotekininkystės teorinę mintį carinės politikos sąlygomis. Kartu šiuo tyrimu tikslinamas vienuolijų, lenkiškosios kultūros skleidėjų, įvaizdis ir atlikta skaitymo kultūros rekonstrukcija XIX a. Lietuvos visuomenėje.

ENThe book is dedicated to the literary culture of convents of the Grand Duchy of Lithuania, which had its succession in the environment of the 19th century and which was willfully destroyed by the Tsarist authorities during the historically short 70 years’ time period. The book discusses the origins and development of convents, the activities of convent libraries, the sources of funding and financing, patrons and bibliophiles, the literary heritage of dead monks, the development of convent libraries, the composition of collections, monks’ reading habits and collections of Lithuanian books. The book aims at establishing the extent and the ways the convent libraries (and the collections of books, existing therein) represented the cultural tradition of the Grand Duchy of Lithuania and the theoretical ideas of librarianship in the environment of the Tsarist politics. In addition, the study revises the image of monkhood and disseminators of the Polish culture and reconstructs the reading culture in Lithuanian society of the 19th century.

ISBN:
9955601795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/113
Updated:
2020-10-11 18:00:22
Metrics:
Views: 165    Downloads: 38
Export: