Lietuvos kultūros vertybių kelionės iki 1990 m. : praradimai ir sugrįžimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kultūros vertybių kelionės iki 1990 m: praradimai ir sugrįžimai
Alternative Title:
The Path of Lithuanian cultural valuables before 1990: losses and restorations
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, [2006].
Pages:
141 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių užsienyje samprata — Kilnojamojo kultūros paveldo užsienyje rūšys — Kilnojamųjų kultūros vertybių judėjimas — Kilnojamojo kultūros paveldo užsienyje samprata — Istorijos šaltiniai užsienyje ir kilnojamasis kultūros paveldas — Trumpai apie bendrą kultūros paveldą — Lietuvos kultūros vertybių kelionės — Įvadinės pastabos — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilnojamųjų kultūros vertybių netektys ir pirmosios jų grąžinimo pastangos iki 1795 m. — Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių kelionės 1795-1918 m. — Lietuvos pastangos susigrąžinti prarastas kilnojamąsias kultūros vertybes 1918-1940 m. — Lietuvos kilnojamųjų kultūros vertybių kelionės ir likimas Antrojo pasaulinio karo metais ir sovietmečiu — Baigiamosios pastabos — Literatūra.
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTKnygoje kalbama apie kilnojamąsias kultūros vertybes, išvežtas iš Lietuvos ir keliavusias po užsienį iki 1990 m. Svarbiausias autoriaus tikslas dar kartą atkreipti dėmesį į didelę ir sudėtingą Lietuvos valstybės ir visuomenės santykio su Lietuvos kultūros turtais užsienyje problemą. Tyrimo ankstyva riba yra XIV–XV a., nors to meto žinios apie Lietuvos kultūros vertybių judėjimą negausios ir nesistemingos. Daugiausia tai buvo natūrali rašytinių dokumentų sklaida. XVII – XVIII a. karų su Švedija ir Rusija metu į šias valstybes buvo išgabenti archyvai, knygos, meno kūriniai, bažnytiniai rakandai taip pat karo trofėjai. Iki Abiejų Tautų Respublikos žlugimo Lietuvos kultūros vertybės natūraliai sklido po Lenkiją bei daugelį Europos valstybių. Lietuvai esant Rusų imperijos sudėtyje, ypač evakuacijos Pirmojo pasaulinio karo metu Lietuva neteko itin svarbių kultūros vertybių: Lietuvos Metrikos, Vilniaus universiteto turtų, katalikų vienuolynų vertybių bei daug archyvinės medžiagos, rankraščių, muziejų eksponatų ir kt. Tarpukariu pirmą kartą Lietuvos istorijoje dėtos sistemingos pastangos susigrąžinti iš valstybės išvežtas vertybes. Deja, nepalanki tarptautinė politinė konjunktūra mažino šių pastangų rezultatyvumą. Antrojo pasaulinio karo metas buvo permainingas – neišvengta netekčių, bet pavyko ir susigrąžinti dalį ankščiau į Rusiją išvežtų kultūros vertybių. Sovietiniu laikotarpiu taip pat būta dvikrypčio kultūros vertybių, ypač archyvinės medžiagos, judėjimo – kai ką pavyko susigrąžinti, būta ir praradimų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos kultūrinės vertybės ir paveldas; Lithuanian cultural values and heritage.

ENThe book focuses its attention on movable cultural valuables, which were taken from Lithuania and moved in foreign countries before 1990. The author’s main aim is to draw the reader's attention to a vital and complex problem of relations between the Lithuanian state and society and Lithuanian cultural valuables abroad. The research starts from the period of the 14th-15th centuries, although the data about the then movement of Lithuanian cultural valuables are rather poor. It was mostly natural distribution of written documents. During the wars with Sweden and Russia in the 17th-18th centuries a vast number of archives, books, pieces of art, church utensils and military trophies were taken to those countries. Before the collapse of the Republic of the Two Nations, Lithuanian cultural valuables were naturally travelling to Poland and other European countries. The following significant Lithuanian valuables were lost during the period of Lithuania being part of the Russian Empire, especially during the World War I evacuation: the Lithuanian Chronicles, Vilnius University valuables, valuables belonging to catholic monasteries and a great number of archive material, manuscripts, museum pieces, etc. First systemic efforts to retrieve all the stolen valuables were noticed in the interwar period. The then international political conjuncture, alas, was unfavourable and decreased the effectiveness of those efforts. The period during World War II was a rather variable period - lots of valuables were lost, however, a number of valuables previously taken to Russia were successfully retrieved. The Soviet times saw a bidirectional movement of cultural valuables and especially archive materials, since some of them were retrieved, and some of them - lost.

ISBN:
9955699434
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6932
Updated:
2020-09-21 15:21:49
Metrics:
Views: 84
Export: