Inwentarz kościoła św. Piotra na Antokolu spisany przez Piotra Korkonosa z 1609 roku

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Inwentarz kościoła św. Piotra na Antokolu spisany przez Piotra Korkonosa z 1609 roku
Alternative Title:
Inventory of the of St. Peter church in the Antakalnis written by Peter Korkonos in 1609
In the Book:
Atminties institucijų rinkiniai / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. P. 313-328, 559-561
Keywords:
LT
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia; Vilnius; Inventorius; Knygos.
EN
St. Peter Church; Vilnius; Inventory; Books.
Summary / Abstract:

LT1609 m. Petras Korkonosas, naujasis Šv. Petro bažnyčios Vilniuje rektorius (klebonas), parengė bažnyčios inventoriaus sąrašą. Tai seniausias šiandien žinomas bažnyčios inventoriaus sąrašas. Vilniaus arkivyskupijos archyve ir Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje rasti du minėto dokumento fragmentai. Straipsnyje šie fragmentai sujungiami ir pateikiami komentarai. Ypatingas dėmesys skiriamas tuo metu bažnyčiai priklausiusioms knygoms. Be to, darbe minimi Šv. Petro bažnyčios istorijos faktai, susiję su knygomis. Pirmoji medinė bažnyčia, pastatyta tarp 1492 m. ir 1507 m., sudegė. Petras Korkonosas aprašė parapijos valdymą ir restauravimo laikotarpį. Po jo mirties Šv. Petro bažnyčia perduota Laterano kanauninkų vienuoliams. Pateiktais šaltiniais retai naudotasi akademiniuose darbuose, susijusiuose su bažnyčios tyrimais. Jie papildo anksčiau žinotą informaciją apie vietinės bibliotekos formavimąsi. [versta iš angliškos santraukos]

ENIn 1609 Peter Korkonos, the new rector (parish priest) of the St. Peter Church in Vilnius wrote an inventory of this church. It’s the oldest inventory of the church we know today. Two fragments of this document have been found in the collections of the Archive of Vilnius Archdiocese and The Martynas Mažvydas National Library of Lithuania. In this edition these two fragments of the historical source have been combined and commented. Particular attention has been paid to the problem of books, which were the property of the church at this time. The most relevant facts from the history of St. Peter Church are also mentioned in this work. The first wooden church founded about 1492-1507 burned down. The management of the parish and the years of restoration were documented by Peter Korkonos. After the death of the parson St. Peter Church was handed over to the Canons Regular of the Lateran. The presented sources have not been widely used in academic theses concerning the church. They complete former knowledge related with formation of the local library. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51915
Updated:
2022-01-05 22:24:07
Metrics:
Views: 17
Export: