Ignoto Oginskio (1755-1786) biblioteka: genealoginio ir religinio tapatumo atspindys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ignoto Oginskio (1755-1786) biblioteka: genealoginio ir religinio tapatumo atspindys
Alternative Title:
Library of Ignace Oginski (1755-1786): a reflection of geneological and religious identity
In the Journal:
Knygotyra. 2019, t. 72, p. 90-140
Keywords:
LT
Kruonis; Trakai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Knygos / Books; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje taikant šaltiniotyrinį, biografinį, bibliografinį, proveniencinį ir kt. metodus nagrinėjamos Darsūniškio ir Vaiguvos seniūno Ignoto Oginskio (1755–1786) asmeninės bibliotekos (201 vienetas) perdavimo 1787 m. Trakų bernardinų vienuolynui aplinkybės, bendrais bruožais aptariama dovanotojo biografija ir bibliotekos sudėtis, pristatomi veikalai, žadinę istorinę atmintį apie Oginskių giminę ir teikiantys nuorodų apie I. Oginskio pamaldumą, ryšius su bernardinų vienuolija. Nustatyta, kad I. Oginskio, sirgusio nežinoma liga ir anksti mirusio, šeima ir giminė rėmė Trakų bernardinų vienuolyną, užrašė jam nemažas sumas. I. Oginskis, be kita ko, buvo tretininkas ir – galimai – minėto vienuolyno finansinių reikalų patikėtinis (sindikas), o asmeninę biblioteką bernardinams skyrė 1786 m. kovo 29 d. Kruonyje sudarytu testamentu. Bibliotekos didesnę dalį sudarė bernardinams, ypač tretininkams, būdinga asketinė lektūra, dvasinės pratybos, pamokslai, nors yra ir Apšvietos epochos pasaulietinių veikalų prancūzų kalba, Vilniaus pijorų spaustuvėje leistų vadovėlių, teikiančių nuorodų į I. Oginskio studijas. Istorijos veikalų, taip pat knygų, kurių dedikacijose minimi Oginskių nuopelnai valstybei ir bažnyčiai, gausa rodo I. Oginskį puoselėjus LDK istorinę atmintį ir vertinus priklausymą kilmingai giminei. O štai asketinė literatūra patvirtina šaltinių duomenis apie tai, kad I. Oginskis buvo įstojęs į pranciškonų observantų (bernardinų) trečiąjį (tretininkų) ordiną. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmeninė biblioteka; Religinis ir genealoginis tapatumas; Sindikas; Tretininkas; Knygų sąrašas; Bibliografija; Proveniencijos; Personal library; Religious and geneological uniformity; Syndic; Tertiary; Book list; Bibliography; Proveniences.

ENThis article examines the development and the contents of the library of Ignacy Oginski, appointed elder of the Darsūniškis and Vaiguva communities; his collection of books is discussed with an emphasis on how the sense of self as well as geneological and religious identity are expressed. The library of I.Oginski is discussed within the context of the history of his family and closest relatives as well as his connections with the Bernardines of Trakai. The bibliographical and provenance analysis is founded on I. Oginski’s books, which are stored in Vilnius University Library (10 specimens); also published at the end of this paper is a list of books bestowed by I. Oginski to the Trakai Bernardine Monastery, which itself was added into the 1787 catalogue of the monastery’s library. It was determined that I. Oginski belonged to the third order of the Franciscan tertiaries and was a financial affairs trustee (i.e., a syndic, Lat. Sindicus Apostolicus) of the Trakai Bernardine Monastery, which he, together with his mother Antonina Oginska, had amply sponsored and to which he bequeathed upon death a sum of 7 thousand Lithuanian Zloty. I. Oginski bestowed his personal library, which consisted of 201 volume, to the Bernardines on March 29, 1786 based on a testament written in Kruonis. It contained not only the more traditional printed materials but also some sheet music characteristic of courtly culture, ledgers, and silva rerum manuscripts.Noteworthy is the prayer “On the Appeal for a Fulfilling Life” (Pol. O uproszenie stanu życia przyzwoitego), handwritten by I. Oginski himself. A large part of the library consisted of ascetic lectures, spiritual exercises, and sermons typical of the Bernardine monks, but the collection was not limited in this aspect, as it also had some secular French works from the Enlightenment period and textbooks printed by the publishing house of the Vilnius Piarists. The considerable number of historical works and books containing dedications with references to the merits of the Oginskis to the state and the Church shows that I. Oginski was particularly attentive of his family history. Generally, the library demonstrates quite clearly a promotional-religious aspect of I. Oginski’s genealogical sense of self and identity. And here, too, the ascetic literature supplements the data from other sources regarding I. Oginski’s piety and his belonging to the tertiary community. The carried out study of I. Oginski’s identity and his personal library’s development and the relevant associations confirms the available possibilities of using the approaches and methodologies of cultural anthropology and social communication in book science studies. [From the publication]

DOI:
10.15388/Knygotyra.2019.72.22
ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79613
Updated:
2023-11-27 18:41:13
Metrics:
Views: 36    Downloads: 10
Export: