Jono Bretkūno Postilė, studija, faksimilė ir kompaktinė plokštelė : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jono Bretkūno Postilė, studija, faksimilė ir kompaktinė plokštelė: recenzija
Alternative Title:
The Postilė of Jonas Bretkūnas: study, facsimile and compact disc
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2006, t. 8, p. 377-382
Recenzuojama knyga: Jono Bretkūno Postilė : studija, faksmilė ir kompaktinė plokštelė / parengė Ona Aleknavičienė Viln 1133 p
Keywords:
LT
Jono Bretkūno "Postilė"; Knygos istorija; Faksimilinis leidimas.
EN
Ona Aleknavičienė; Jonas Bretkūnas "Postilė"; Bibliography; Facsimile edition.
Summary / Abstract:

LTRecenzija skirta kalbos istorikės dr. Onos Aleknavičienės spaudai parengtam faksimiliniam Jono Bretkūno Postilės leidimui. Leidinį sudaro dvi pagrindinės dalys: O. Aleknavičienės studija „Jono Bretkūno Postilė Lietuvoje: sklaidos istorija“ bei „Jono Bretkūno Postilė: Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos egzemplioriaus faksimilė“, šaltinių ir literatūros sąrašas, santrauka vokiečių kalba, asmenvardžių bei vietovardžių rodyklės. Prie knygos pridėta kompaktinė plokštelė su studija ir skaitmenine faksimile (faksimilės pateikiamos natūralaus dydžio, nors knygos bloko formatas svyruoja). Bretkūno Postilė – pirmasis spausdintas lietuviškų pamokslų rinkinys, skirtas lietuviškose parapijose dirbantiems evangelikų liuteronų kunigams. Recenzijoje apžvelgiami naujesni faktai, susiję su Bretkūno asmenybe, jo gimtosios kalbos identifikavimu, su naujai rastais egzemplioriais, jų atėjimo ir sklaidos keliais Prūsijos bei Lietuvos bibliotekose, skaitytojų kaita, Postilės rengimo chronologija (pirmoji užfiksuota rašymo data – 1588-ieji), įdomesni faktai apie paties Bretkūno kauptą biblioteką ir t.t. Gali kilti klausimas, kodėl toks svarbus mokslinis Postilės leidimas pasirodo praėjus daugiau nei 400 metų nuo jos išleidimo? Pateikta sklaidos istorija iš dalies atsako į šį klausimą: juk XVI – XVIII amžiuje Bretkūno Postilė buvo teologų domenas. Kultūrinė vartosena Prūsijoje pasikeitė tik XIX amžiuje. Teologinį susidomėjimą pakeitė filologinis – ji tapo įdomi humanitarinių sričių mokslininkams, kraštotyrininkams, bibliofilams, pateko į kalbos, literatūros ir istorijos mokslo apyvartą. [Iš leidinio]

ENThis review deals with the publication of a facsimile version of the Postilė of Jonas Bretkūnas, edited and prepared for publication by language historian Dr Ona Aleknavičienė. This publication consists of two basic parts: the first is O. Aleknavičienė’s study “The Postilė of Jonas Bretkūnas in Lithuania: History of its Dispersion”. The second part consists of “Facsimile version of the Lithuanian Academy of Science Library’s copy of the Postilė of Jonas Bretkūnas”, which is accompanied by a bibliography and a list of source references, a German summary and indexes of personal and place names. The Postilė of Jonas Bretkūnas was the first collection of Lithuanian sermons to be printed, and it was intended for Evangelical Lutheran pastors working in Lithuanian parishes. The review covers some new facts pertaining to the Postilė and personal information about Bretkūnas, such as: his linguistic identity; newly discovered copies of the Postilė; how the Postilė arrived in Lithuania and how it found its way into Prussian and Lithuanian libraries; subsequent generations of Postilė readers; a chronology of publication of the Postilė (first attested date: 1588); some interesting details about Bretkūnas’ personal library. Why is an important academic edition of the Postilė appearing more than 400 years after its first publication? The chronology of publication that accompanies the book partly answers this question: from the 16th to the 18th centuries, Bretkūnas’ Postilė was in the theological domain. As the focus of interest shifted from theology to philology, the document became of interest to scholars in the field of humanitarian studies, regional studies and bibliophily.

ISBN:
9986-668-96-4
ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5455
Updated:
2020-07-21 15:37:20
Metrics:
Views: 10    Downloads: 6
Export: