Rinktiniai raštai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rinktiniai raštai / Marcelinas Ročka
Editors:
  • Vaicekauskas, Mikas, sudarymas, parengė [com, edt]
  • Narbutas, Sigitas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002.
Pages:
457 p
Series:
Senoji Lietuvos literatūra; kn. 11
Notes:
Bibliografija; asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.
Contents:
Pratarmė — I dalis. Algirdo laiškas Konstantinopolio patriarchui ; Lietuvos gamtos vaizdai Mikalojaus Husoviano kūryboje ; Lietuvių studentai Krokuvoje ir humanizmo pradžia Lietuvoje (XV a. - XVI a. pradžia) ; Abraomo Kulviečio bibliotekos autoriai ir knygos ; Abraomo Kulviečio bibliotekos pobūdis ; Martyno Mažvydo raštai ; Martyno Mažvydo lotyniškieji raštai ; Martyno Mažvydo testamentas ; Lietuvių kelionių literatūros pradžia ; Apie XVI a. vidurio Vilniaus paskvilius ; Lietuviškoji Petro Roizijaus poezijos tematika ir jo kultūrinė veikla Lietuvoje ; Vaclovas Jonas Agripa - kultūros veikėjas ir literatas ; Poleminis Mikalojaus Radvilos Juodojo laiškas ir jo literatūrinė aplinka ; Andrius Volanas. Gyvenimas ir raštai ; Jono Andruševičiaus eilės ; Pirmasis lietuviškas hegzametras ; Apie Sarbievijaus poetiką ; Vilniškė Sarbievijaus poetikos dalis ; Dėl Kristijono Donelaičio literatūrinių studijų — II dalis. Lietuviškos knygos raidos bruožai (1547-1861) ; Lietuviškos knygos raidos bruožai (1862-1904) ; Bibliografiniai šaltiniai ; Pirmosios Lietuvos knygos ; Lietuvos lotyniškos knygos ; Gamtos mokslo ir technikos knyga Lietuvoje XVI a. — III dalis. Mikalojus Husovianas ir jo poema apie lietuviškąjį taurą — Rengėjo komentarai — Spausdinamų straipsnių bibliografija — Marcelino Ročkos bibliografija — Rodyklės.
Keywords:
LT
Marcelinas Ročka; Senoji literatūra; Abraomas Kulvietis; Martynas Mažvydas; Mikalojus Husovianas.
EN
Marcelinas Ročka; Lithuanian literature of the 16th-18th centuries; Abraomas Kulvietis; Martynas Mažvydas; Mikalojus Husovianas.
Summary / Abstract:

LTVienas iš senosios Lietuvos literatūros ir senųjų lietuviškų knygų tyrinėtojų buvo Marcelinas Ročka (1912-1983), palikęs nemaža mokslinių tyrimų, kurių svarbiausi ir publikuojami šioje knygoje. Rengiant tokį leidinį turėta keletas tikslų. Pirma, į vieną knygą norėta sudėti visus svarbiausius Marcelino Ročkos straipsnius. Dauguma darbų yra vertingi ir reikalingi literatūros bei knygotyros mokslams, senosios Lietuvos literatūros ir senosios lietuviškos knygos studijoms. Antras "Rinktinių raštų" tikslas yra filologinis, nes knyga siekiama atskleisti literatūros ir knygotyros mokslo istorijai svarbius dalykus, parodyti sovietinio laikotarpio lietuvių literatūros ir knygotyros mokslo dalies - senosios literatūros ir senosios knygos tyrinėjimų - situaciją. Marcelino Ročkos "Rinktiniai raštai" gerai parodo sovietinės okupacijos laikotarpio lietuvių literatūros mokslo situaciją: temas, problematiką, sovietinės konjunktūros poveikį literatūros mokslui, vyravusią oficialią pasaulėžiūrą, įvairių reiškinių vertinimus, santykius su bažnyčia, ypač Katalikų Bažnyčia, religija ir apskritai tikėjimu. Daugelis teiginių, citatų, pavyzdžių šiandieniniam skaitytojui atrodo neobjektyvūs, nulemti sovietinės ideologijos veiksnių, tačiau mes juos turime vertinti objektyviai, kaip praeities epochos ženklą ir nedaryti iš to greitų smerkiamų išvadų bei apibendrinimų. Palikime tai istorijai. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9955475250
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78358
Updated:
2020-09-09 09:43:44
Metrics:
Views: 22
Export: