Jono Bretkūno "Postilė" Lietuvoje : sklaidos istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jono Bretkūno "Postilė" Lietuvoje: sklaidos istorija
Alternative Title:
  • Postilė by J. Bretkūnas in Lithuania: the History of Spread
  • Johannes Bretkus Postille in Litauen: Verbreitungsgeschichte
In the Book:
Jono Bretkūno " Postilė" / parengė Ona Aleknavičienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005. P. 9-143
Keywords:
LT
Knygos / Books.
Summary / Abstract:

LTJono Bretkūno Postilė (1591) – pirmasis spausdintas lietuviškų pamokslų rinkinys. Tai faksimilinis Postilės leidimas, jį sudaro Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje saugomo egzemplioriaus faksimilė ir kompaktinė plokštelė. Sudarytoja Ona Aleknavičienė, ir anksčiau tyrinėjusi Bretkūno kūrybos, jo raštų palikimą, šios solidžios, puikiai išspausdintos knygos pradžioje pateikia išsamią, įdomią studiją apie Bretkūno gyvenimo faktus: kilmę, studijas, jo veiklą Labguvoje ir Karaliaučiuje. Pateikiama Postilės rengimo chronologija ir šio veikalo sklaidos istorija XVI–XX amžiuje (pradedant sklaidos židiniu – Karaliaučiaus pilies biblioteka) bei poreikio kaita XVII–XX amžiuje. Aprašomi visi Postilės egzemplioriai, esantys Lietuvos bibliotekose ir muziejuose, jų proveniencija, būklė, įrišimas, esantys įrašai. Yra plati santrauka vokiečių kalba, šaltinių ir literatūros sąrašas, rodyklės. Mokslo reikalams Postilė perspausdinama pirmą kartą.Reikšminiai žodžiai: "Postilė" (1591); Knygos istorija; Jonas Bretkūnas; "Postilė" (1591); Bibliography.

ENPostilė by Jonas Bretkūnas (1591) is the first printed collection of Lithuanian sermons. This is a facsimile edition of Postilė consisting of the facsimile of the sample that is kept in the Library of Lithuanian Academy of Sciences and a CD. The compiler Ona Aleknavičienė, who has previously researched Bretkūnas’ written heritage, presents a comprehensive and interesting study on the facts of Bretkūnas’ life: origin, education, his activity in Labegowe and Königsberg. The chronology of the preparation of Postilė and the history of its spread in the 16th-20th c. (starting with the source of spread – the library of Königsberg castle) and the change in the need in the 17th-20th c. is presented. All copies of Postilė present in Lithuanian libraries and museums as well as their provenance, state, binding and preset inscriptions are described. A broad summary in German, list of references and sources as well as indices are present. This is the first reprint of Postilė for scientific purposes.

ISBN:
9986668964
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3050
Updated:
2021-01-18 19:40:26
Metrics:
Views: 125
Export: