Lietuvių mentalitetai : tautinė istorija ir kultūros problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių mentalitetai : tautinė istorija ir kultūros problemos
Alternative Title:
Lithuanian mentalities
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002
Pages:
274 p.
Notes:
Kiti autoriai: G. Beresnevičius, V. Samalavičius, V. Savukynas. Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Lietuvių mentaliteto bruožai XIII–XIV a. / Gintaras Beresnevičius — Keletas protestantų įvaizdžių Lenkijos–Lietuvos valstybėje ir jų reikšmių rekonstravimo bandymas / Virginijus Savukynas — Modernėjančių mentalitetų gimimas / Vytautas Berenis — Intelektualai postkolonijinėse/postkomunistinėse erdvėse: mentaliteto savybių kontūrai / Almantas Samalavičius — Summary — Vardų rodyklė.
Keywords:
LT
Intelektualas; Istorija; Kultūra; Lietuvos mentalitetai; Lietuvų inteligentija; Mentalitetas; Religijos kultai; Religingumas; Savimonė; Sociokultūriniai tipai; Tapatybė; Tauta; Tautos istorija
EN
Consciousness; Culture; History; History of nation; Identity; Intellectual; Lithuanian intelligentsia; Lithuanian mentalities; Mentality; Nation; Religiosity; Religious cult; Sociocultural types
Summary / Abstract:

LTKolektyvinėje monografijoje „Lietuvių mentalitetai: tautinė istorija ir kultūros problemos“ nagrinėjami lietuvių mentalitetų bruožai XIII–XX amžiuje. Knygoje gvildenama ikikrikščioniška lietuvių gyvenimo ir kovos etika, katalikų ir protestantų požiūris į religijos kultus Kontrreformacijos laikotarpiu. Analizuojama lietuvių inteligentų pasaulėžiūros ir laikysenos kaita XIX a. tautinio Atgimimo ir postkomunistiniu laikotarpiu. Tiesa, kolektyvinės monografijos darbai nėra susieti vieninga metodologija, jie net skirtingai interpretuoja mentalitetų istorines slinktis. Knygoje spausdinami keturi darbai, kuriuose bandoma užčiuopti mentalinę gyvybę. G. Beresnevičiaus studijoje „Lietuvių mentaliteto bruožai XIII–XIV a.“ pagrindinis dėmesys skiriamas lietuvių pagoniškosios pasaulėžiūros ir elgsenos sąveikai. V. Savukynas analizuoja lietuvių protestantų mentaliteto kaitą XVII–XVIII a. pradžioje darbe „Keletas protestantų įvaizdžių Lietuvos-Lenkijos valstybėje ir jų reikšmių rekonstravimo bandymas“. V. Berenis apžvelgia lietuvių tautos sąmoningumo augimą XIX a. industrinės Europos, naujų nacionalizmpo ir socializmo idėjų kontekste. Lietuvio inteligento/ intelektualo laikyseną posovietiniu laikotarpiu, jo politinės mimikrijos ir naujos retorikos gimimą knygoje analizuoja A. Samalavičius. Autoriai tikisi, kad ši knyga paskatins glaudesnį bendradarbiavimą tarp įvairių sričių mokslininkų, tyrinėjančių lietuvių tautos praeities ir dabarties egzistencijos klausimus.

ENA collective monograph “Lietuvių mentalitetai: tautinė istorija ir kultūros problemos” analyses Lithuanian mentality features in the 18th–20th c. The book analyses pre-Christian Lithuanian ethics of life and struggle and the attitudes of Catholics and Protestants towards religion during the period of Counter-Reformation. The change of world-view and position of Lithuanian intellectuals in the 19th c, during the period of Revival and post-Communism, is analysed. However, the works of collective monograph are not related using united methodology, they even differently interpret historical changes of mentalities. The book includes four works that intent to grope mental life. The main focus of G. Beresnevičius study “Lietuvių mentaliteto bruožai XIII–XIV a.” is on the interaction between Lithuanian pagan world-view and behaviour. V. Savukynas' study “Keletas protestantų įvaizdžių Lietuvos-Lenkijos valstybėje ir jų reikšmių rekonstravimo bandymas” analyses the change of Lithuanian protestant mentality in the 17th c.–beg. of the18th c. V. Berenis gives a review on the increase of Lithuanian national consciousness in the industrial Europe in the 19th c. in the context of new nationalist and socialist ideas. A. Samalavičius analyses the position of a Lithuanian intellectual during the post-Soviet period, its political mimicry and the birth of new rhetoric. The authors expect that the book will encourage a closer collaboration between different scientists who make researches related to the issues of Lithuanian nation history and current existence.

ISBN:
9986638313
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46016
Updated:
2020-05-22 19:17:09
Metrics:
Views: 25
Export: