The Research of the history of the book in Lithuania : historical evolution and contemporary status

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Research of the history of the book in Lithuania: historical evolution and contemporary status
In the Journal:
Library history. 2008, Vol. 24, no. 3, p. 189-199
Keywords:
LT
Biržiška; Lelevelis; Vladimirovas; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Knygos / Books; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra aptarti knygos istorijos tyrimų pradžią ir jų raidą Lietuvoje, nurodant svarbiausius knygos istorijos periodus, autorius ir jų darbus šioje srityje, apibendrinant tuometinę objekto sampratą, problemas ir knygos istorijos tyrimo metodus, taip pat institucinį dalyko statusą. Straipsnis yra sąlygotas bendrojo knygos istoriografijos tyrimo ir jos istorijos kaip mokslo sampratos Ani Gergovos, Davido Finkelsteino, Alistaro McCleery, Natalia Lelikovos, Krzysztofo Migono, Jevgeni Nemirovskio, Annos Žbikowskos-Migon darbuose. Straipsnis remiasi originalia istorinės raidos ir laikmečio knygos istorijos institucinės struktūros Lietuvoje analize bei apibrėžia istorinius šios srities lietuvių autorių darbus, kurie parodo knygos istorijos statusą šalyje. Apibendrinant tvirtinama, kad lietuvių knygos istorijos mokyklai yra būdingas kultūros istorijos istoriografijos bruožas, tyrėjai išsaugo mokslinių tradicijų, istorinių šaltinių ir tautinės kultūros specifikos nustatytą tyrimų pobūdį. Iki pat XX amžiaus pačios pabaigos knygos istorijos tyrimo mokslas Vakarų ir Rytų Europos regionuose buvo gana izoliuotas. Per paskutiniuosius dešimtmečius Rytų Europos ir lietuvių knygotyrininkai gana aktyviai stengėsi atskirtį įveikti, pareikšdami įvairesnes požiūrio į knygos istoriją galimybes, skirtingas metodologines pozicijas, tam tikrą eurocentrizmą tiek tyrimo šaltinių, tiek ir mokslinio bendradarbiavimo požiūriu.Reikšminiai žodžiai: Biržiška; Istorinė apžvalga; Knygos istorija; Knygotyra; Lelevelis; Tyrimai; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Vladimirovas; Biržiška; Book history; Book science; Historical review; Lelewel; Lithuania; Research; Vladimirov.

ENThe article presents systematically summarized findings on the origin and development of research on the history of the book in Lithuania by defining the most important stages and by identifying significant authors and their works, and disclosing how they perceived the content of the history of the book. Specific cases from Lithuania are used to illustrate some peculiarities that characterize the development of the history of the book in Eastern Europe during the last two hundred years. [From the publication]

ISSN:
0024-2306
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26379
Updated:
2018-05-22 16:10:39
Metrics:
Views: 22
Export: