1695 m. Kražių rankraščio apipavidalinimas : nuo ornamento iki žemėlapio

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1695 m. Kražių rankraščio apipavidalinimas: nuo ornamento iki žemėlapio
Alternative Title:
Artistic design of the Kražiai Jesuit Manuscript of 1695: from an ornament to a map
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2015, 39, p. 81-113. XVI-XIX a. lietuviško ir kitakalbio rankraštinio paveldo tyrimai
Keywords:
LT
Kražiai; Lietuva (Lithuania); Barokas / Baroque; Jėzuitai / Jesuits; Literatūros istorija / Literary history; Šventieji / Saints.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas gerai išlikusio 1695 m. jėzuitų retorikos studijų metu Kražiuose surašyto rankraščio meninis apipavidalinimas. Trumpai apibūdinamos viso rankraščio puošmenos, kaligrafijos ypatumai, emblemų kūrimo eiga, retorikos mokymo eiliškumas. Išskiriamas ypatingas mokytojo Petro Puzinos reiklumas ir atidumas tiek žodžiui ir teksto stiliui, tiek vaizdų kalbai. Atskirai nagrinėjamas embleminis kūrinėlis, skirtas pirmajam jėzuitų palaimintajam ir šventajam Stanislovui Kostkai, aptariama jo vaizdinė darna, keliamas klausimas, kuo buvo remtasi kuriant atskirus vaizdus, kokie tekstiniai ir vaizdiniai šaltiniai galėjo būti prieinami, taip pat aiškinamasi, kas sukūrė žemėlapio tipo iliustraciją ir kaip vyko kolektyvinis darbas. Šis procesas parodo mokytojo vaidmens svarbą. Mokytojas ne tik pateikdavo užduotis, sudarydavo mokymosi programą, bet ir parinkdavo tekstinę ir vaizdinę medžiagą, patikslindavo idėjinį sumanymą ir jo realizavimo būdus, skatino inovatyvius meninius sprendimus, rūpinosi, kad būtų išlaikyta aukšta kaligrafinė ir meninė kokybė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 1695 m. Kražių jėzuitų kolegijos retorikos pratybų rankraštis; Barokas; Dekoras; Embleminis kūrinys; Emblemos; Kaligrafija; Kražiai; Literatūra, lotynų k.; Lotynų literatūra; Petras Puzina; Šv. Stanislovas Kostka; Baroque; Calligraphy; Decor; Emblematic work; Emblems; Kražiai; Latin literature; Lithuanian literature, Latin; Petras Puzina; Piotr Puzyna; Rhetoric practicals manuscript of Kražiai Jesuit College of 1695; St Stanislas Kostka.

ENThe paper deals with the artistic design of a well-preserved manuscript that was written in 1695 during a Jesuit course of rhetoric studies in Kražiai and is kept at the Czartoryski Library in Cracow. The author gives a concise description of the ornaments of the manuscript, the peculiarities of calligraphy, the process of the emblem design, and the sequence of the teaching of rhetoric. Emphasis is laid on the exaction of the teacher Petras Puzina, his attention to the style of both the word and the text, and the language of images. A brief review is made of the literature published in Lithuania and Poland at that time and dedicated to the first beatified Jesuit, Stanislaus Kostka. The author presents the analysis of one emblematic work, TABULA GEOGRAPHICA ITINERUM / BEATI STANISLAI KOSTKA / DEVOTO ET SEQUACI CALAMO / RHETORUM S. I. REMENSA (The Map of Journeys of Blessed Stanislaus Kostka, Marked by the Devoted and Sequatious Pen of the Rhetors of the Society of Jesus, l. 409–425), which consists of the title page, a page-size illustration on the reverse of the title page, and seven emblems. The paper focuses on its visual harmony and raises the question as to what lay at the basis of the design of individual images, what textual and visual sources could be accessed, who designed the map-like illustration, and how the team work used to be carried out. The role of the teacher was of great importance in this process: he not only set tasks and compiled the syllabus, but also selected textual and visual material, specified the whole conception and its realization, encouraged innovative artistic solutions, and demanded high calligraphic and artistic quality. [From the publication]

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66325
Updated:
2022-01-09 14:41:17
Metrics:
Views: 44    Downloads: 5
Export: