Krikščionybės kelias į Lietuvą : etapai ir problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Krikščionybės kelias į Lietuvą: etapai ir problemos
Alternative Title:
Road of Christianity to Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2000.
Pages:
190 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Pratarmė — Lietuvos krikštas — Pagonybė ir pirmosios krikščionių misijos. Kosmoso ir gamtos reiškiniai lietuvių pagonių religijoje. Iš kraštovaizdžio kilę pagonių dievai. Dievai – gyvūnai. Pirmosios krikščionių misijos baltų tautose — Mindaugo krikštas — Gedimino sumanymas priimti krikštą. Gedimino laiškai popiežiui dėl krikšto. Karas su Vokiečių ordinu ir Vilniaus taika. Gedimino atsisakymo krikštytis motyvai — Trys bandymai pakrikštyti Lietuvą Algirdo laikais (1345–1377) — Lietuvos krikštas 1387 metais — Žemaičių byla Konstancos bažnytiniame Susirinkime — Lemiamos kovos dėl Žemaitijos — Lietuvos romanizacija (arba lotynizacija) — Lietuva iki jėzuitų atvykimo — Jėzuitų veikla įtvirtinant Tridento bažnytinio Susirinkimo nutarimus. Vilniaus universiteto įkūrimo motyvai. Dvi karaliaus Stepono Batoro privilegijos dėl Vilniaus universiteto įkūrimo. Mokslo supasaulietinimo pradžia Vilniaus akademijoje. Lietuviški pamokslai XVII a. – XVIII a. pirmoje pusėje. Akademijos ūkis — Bažnytinė unija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje — Pabaiga — Priedai — Summary — Santrumpos.
Keywords:
LT
Jėzuitai; Katalikų bažnyčia; Krikščioniška misija; Krikščionybė Lietuvoje; Krikščionys; Kryžiuočių ordinas; Lenkija; Lenkijos ir Lietuvos unija; Lietuvių kalba; Lietuvos krikštas; Pagoniška Lietuvos valstybė; Pagonių ir krikščionių kovos; Pagonys.
EN
Baptism of Lithuania; Catholic Church; Christian mission; Christians; Jesuits; Lithuanian language; Pagan Lithuanian state; Pagans; Poland; Polish-Lithuanian union; Teutonic Order; The Christianity in Lithuania; The pagan and Christian faiths.
ISBN:
9955429275
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47368
Updated:
2020-05-22 20:24:59
Metrics:
Views: 34
Export: