Sukaustytosios ir spalvingosios bibliotekos įvaizdis Lietuvos knygos muziejuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sukaustytosios ir spalvingosios bibliotekos įvaizdis Lietuvos knygos muziejuje
Alternative Title:
Image of chained and coloured library in the Lithuanian Book Museum
In the Journal:
Knygotyra. 2003, t. 40, p. 78-100
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Muziejai / Museums; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama būsimojo Lietuvos knygos muziejaus koncepcija.Vienas iš svarbesnių knygos muziejaus ekspozicijos tikslų – atskleisti institucinės ar privačios bibliotekos ryšį su sociumu bei savininko asmenybę, mentalitetą, vertybines orientacijas. Reikšmingą vietą būsimame Lietuvos knygos muziejuje turi užimti knygos paplitimo ir funkcionavimo visuomenėje ekspozicija. Akivaizdu, kad šiai knygos ciklo daliai geriausiai atstovauja biblioteka (institucinė ar asmeninė), ir tiksliau, visas bibliotekos pasaulis ir jo sąveika su knyga. Reikia gerai apsvarstyti, kaip pateikti medžiagą apie bibliotekos istoriją ar, kitaip tariant, sukurti bibliotekos atvaizdą. Straipsnyje apibrėžiamas bibliotekos, kaip muziejaus objekto, tapatumas ir parodoma jos vieta būsimo Lietuvos knygos muziejaus struktūroje, aptariamos knygos muziejaus ištakos. Straipsnyje plačiau nagrinėjamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) bibliotekų įvaizdis bei galimi jo atskleidimo Lietuvos knygos muziejuje aspektai, sąlygiškai skaidytini į bibliotekos (patalpa, interjeras, fondai) ir knygų rinkinio prasminius blokus. Bibliotekų aprašų senosiose LDK inventorinėse knygose ir kataloguose, kituose dokumentuose analizė atskleidžia glaudų LDK bibliotekos ir muziejaus ryšį. Istorinis bibliotekos atvaizdas turi tapti integruota Lietuvos knygos muziejaus dalimi.Reikšminiai žodžiai: Knygos muziejus; Vienuolynų bibliotekos.

ENThe exposition of the spread and functioning of the book in society should occupy a significant place in the future book museum. It is obvious that this part of the book cycle is best represented by the library (institutional or personal), and more precisely, the whole library world and its interaction with the book, which is sometimes intangible. This requires consideration how to represent the material on the library history or, in other words, create an image of the library. The article defines the identity of the library as a museum object and shows its place in the framework of the future Book Museum of Lithuania. The image of chained library, which became stereotypical in virtual space of Internet, is shaped on a base of cases of chained books in the Cathedral Library and Dominican Monastery Library that were both located in Vilnius. The technique of book binding and the colors of the book collection are disclosed by analysis of description of libraries in a ancient inventories and catalogues of the Grand Duchy of Lithuania. One can draw a conclusion that the functions of chained library and the representation of color collection remind the modern exposition of the museum. The historical image of the library must become an integrated part of the Lithuanian Book Museum. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7598
Updated:
2018-12-17 11:09:14
Metrics:
Views: 42    Downloads: 5
Export: