Tytuvėnų Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tytuvėnų Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004.
Pages:
346 p
Series:
Žemaitijos vienuolynai
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Bažnyčios ir vienuolyno istorija XVII-XIX a. / Mindaugas Paknys — Vienuoliai XVIII a. pabaigoje - XIX a. pradžioje / Mindaugas Paknys — Biblioteka / Jolita Liškevičienė — Ansamblio architektūra / Rasa Butvilaitė — Kryžiaus kelias - naujoji Jeruzalė Lietuvos provincijoje / Augustinas Vitėnas — Bažnyčios altorių, sakyklos, krikštyklos plastika ir ikonografinė programa / Dalia Klajumienė — Sakralinė tapyba / Dalia Ramonienė — Paveikslas „Šv. Pranciškaus genealoginis medis“ / Skirmantė Kairytė — Kontūrinis paveikslas „Jėzaus Kristaus nuėmimas nuo kryžiaus“ / Dalia Klajumienė — Portretai / Mindaugas Paknys — Antkapiai ir epitafijos / Jolita Liškevičienė — Sienų tapyba ansamblio dekore / Dalia Klajumienė — Medinės skulptūros / Dalia Klajumienė — Taikomoji dailė / Liepa Griciūtė — Didžiojo altoriaus antepedijus / Rūta Janonienė — Vargonai / Girėnas Povilionis — Varpai / Povilas Šverebas — Rodyklės: Asmenvardžių rodyklė; Vietovardžių rodyklė — The Bernardine Church and Monastery in Tytuvėnai (Summary).
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Ikonografija / Iconography; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Religinė muzika / Religious music; Religinis menas / Religious art; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTLeidinį sudaro tarpusavyje susiję teminiai (Tytuvėnų bernardinų istorija, architektūra, Kryžiaus kelio kultas, portretų galerija, altorių plastika ir ikonografija, bernardinų biblioteka ir kt.) daugelio autorių straipsniai, skaitytojams padėsiantys susidaryti kuo išsamesnį vaizdą apie Tytuvėnų vienuolyno ansamblį, jame buvusias ir tebesančias meno vertybes. Teminiu išskaidymu siekiama kiek galima raiškiau atskleisti bernardinų meninei kūrybai būdingas dvasines ir menines vertes, leidžiančias ir šiandien atpažinti bei įkainoti išlikusį vienuolijų istorijos, kultūros ir meno paveldą. Nemažos apimties knyga iliustruota kokybiškomis tyrimo metu darytomis nuotraukomis (fotografai S. Varnas, S. Butrimienė, M. Iršėnas).Reikšminiai žodžiai: Tytuvėnai; Bernardinų vienuolija; Vienuolyno ansamblis; Meno vertybės; Kultūros paveldas; Ikonografija; Architektūra; Altoriai; Vargonai; Lithuania; Tytuvėnai; The Bernardine order; Monasterial complex; Art valuables; Cultural heritage; Iconography; Architecture; Altars; Organ.

ENThe issue comprises articles on various subjects (history of Tytuvėnai bernardines, architecture, the cult of the Stations of the Cross, portraits gallery, altar plastics and iconography, bernardines’ library, etc.) by a number of authors helping readers to obtain as comprehensive picture of the ensemble of Tytuvėnai Monastery and its former and present values of art as possible. The topics are presented in a way best revealing spiritual and artistic values characteristic to bernardines’ art. This book of considerable volume is illustrated with high quality photos taken in the course of the research by photographers S. Varnas, S. Butrimienė, and M. Iršėnas.

ISBN:
9955624086
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39851
Updated:
2021-03-09 22:59:59
Metrics:
Views: 80
Export: