XV-XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
XV-XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas
Alternative Title:
Index librorum latinorum Lituaniae saeculi quinti decimi et sexti decimi
Editors:
  • Narbutienė, Daiva, sudarymas [com]
  • Narbutas, Sigitas, sudarymas, redagavimas [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : LLTI, 2002.
Pages:
238 p
Series:
Senoji Lietuvos literatūra / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; kn. 12
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Keywords:
LT
15 amžius; 16 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Knygos / Books.
Summary / Abstract:

LTSąrašą (374 įrašai) sudaro XV–XVI a. LDK knygos lotynų kalba. Tai yra: l) visi LDK teritorijoje išspausdinti lotyniški leidiniai ir 2) LDK autorių parašyti, bet dėl įvairių priežasčių svetur išspausdinti kūriniai. XVI amžius LDK knygininkystei yra epochų sąvartos laikotarpis – baigiasi Viduramžiai (rankraštinės knygos epocha) ir prasideda Naujieji laikai (spauda). Svarbiausiu to laikotarpio LDK lotyniškosios spaudos centru reikia laikyti Vilnių. Įvairiose jo spaustuvėse pasirodė mažiausiai 158 leidiniai. Antra pagal spaudinių kiekį ir svarbą buvo senoji Lenkijos sostinė, plačiai Jogailos atgaivintu universitetu garsėjusi Krokuva. Joje XV–XVI a. pasirodė 57 knygos, parašytos ar parengtos Lietuvoje. Ne ką mažiau Krokuvai nusileido Rygos miestas. Vien tiktai „Rygos Aldo“ Mollino oficinoje išėjo 49 lotyniškos knygos. Po kelis tokius leidinius pasirodė taip pat kituose Lietuvos ir užsienio spaudos centruose. Knygų repertuaras neapima visų lotyniškosios literatūros žanrų: tarp jų nėra tiksliųjų, gamtos, net kai kurių humanitarinių mokslų veikalų, vadovėlių, Antikos autorių raštų ir t.t. Rengiant sąrašą naudotasi įvairiais šaltiniais. Svarbiausiais buvo laikomi pagrindinėse šalies bei užsienio bibliotekose saugomi XV–XVI a. spaudiniai ir bibliografijos priemonės, informuojančios apie šiuos spaudinius. Knygos aprašytos atsižvelgiant į dabartinio tarptautinio standartinio bibliografinio aprašo rekomendacijas. Visų „de visu“ aprašytųjų leidinių aprašai pateikiami kuo išsamesne forma, paliekant pilną antraštę, atskleidžiant knygos turinį. Aprašo pabaigoje nurodoma leidinio saugojimo vieta.Reikšminiai žodžiai: 15 amžius; 16 amžius; Bibliografija; Europos knygos istorija; Knygos; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos knygos istorija; Lietuvos lotyniškos knygos; Lotynų kalba; Bibliography; Books; European books history; Latin; Latin books in Lithuania; Lithuania; Lithuanian books history; The 15th century; The 16th century.

ENThe list (374 entries) contains the books in Latin of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) of the 15th–16th c. These include: l) all Latin publications published in the territory of GDL and 2) works written by GDL authors yet published abroad due to various reasons. The 15th c. was the turn of epochs for the GDL book – the end of the Middle Ages (manuscript book) and the beginning of the New Ages (printed book). Vilnius should be considered the most important centre of GDL Latin printing during that period. Its publishing houses produced at least 158 publications. Krakow, the old capital of Poland, which was famous for the university restored to life by Jogaila, was second according to the quantity and significance of publications. In the 15th–16th c. it produced 57 books, written or prepared in Lithuania. Riga did not yield to Krakow either. Aldo Mollin servants’ quarters in Riga alone published 49 Latin books. Several such publications also appeared in other Lithuanian and foreign printing centres. The book range does not cover all genres of Latin literature: there are no books on exact and natural sciences, even certain publications of humanities, textbooks, the writing of ancient authors, etc. Various sources were used when compiling the list. The printings and bibliography means, informing about these printings, of the 15th–16th c., kept in the main national and foreign libraries were considered as most important. The books were described with regard to the recommendations of the modern international standard bibliographical entry. The entries of all de visu described publications are presented in the greatest possible detail, with a full title and description of the book content. The entry ends with the indication of where the publication is kept.

ISBN:
9955475226
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20247
Updated:
2022-01-18 13:17:28
Metrics:
Views: 75    Downloads: 22
Export: