Zakonne Wilno. Klasztory męskie. Teksty - książki - biblioteki

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Zakonne Wilno. Klasztory męskie. Teksty - książki - biblioteki
Alternative Title:
Men's orders in Vilnius. Texts - books - libraries
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2007, t. 14, p. 185-194
Keywords:
LT
bibliotekos; vienuolynai; knygos kultūra; tekstai; vienuoliai; knygų rinkiniai; spaustuvės; spauda; leidyba.
EN
libraries; monasteries; book culture; texts; religious; book collections; printing-houses; press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama knygotyros medžiaga, sukaupta naudojantis nuo XVII-XVIII a. Vilniaus vyrų vienuolynuose saugoma bibliografine medžiaga. Autorė išskiria tris tiriamosios medžiagos lygmenis: tekstai knygos - bibliotekos. Tyrimų rezultatai leidžia susidaryti aiškų to meto Vilniaus vienuolių intelektualinio lygmens vaizdą. Istoriniai LDK šaltiniai liudija čia buvus daug ir įvairių vienuolynų, tačiau būtent Vilniaus vienuolynuose vyko aktyviausias ne tik dvasinis, bet ir kultūrinis bei intelektualinis gyvenimas visą XVIII amžių. Vienuolynai rūpinosi švietimo, mokyklų įkūrimo ir išlaikymo reikalais, mokslinėmis bei šviečiamojo pobūdžio publikacijomis, įvairia labdaringa veikla. Tam visų pirma reikėjo knygos, geriausiai padėjusios ugdyti visuomenės intelektualinį išprusimą. Knyga lygiai taip pat darė įtaką ir pačių vienuolių intelektualinei išraiškai. [Iš leidinio]

ENThe article is devoted to the researches into 'the texts - books - libraries' resources in the men's orders in Vilnius from the 17th- 18th c. The analysis of the source database helps us to reconstruct the picture of the intellectual output of the monasteries in Vilnius. Grand Duchy of Lithuania for many years was the place of working many various monasteries. Vilnius was the most important centre of the monastic life in the Nobles' Commonwealth in the 18th century. In Vilnius there were orders engaged in education, management of schools, scientific and other publication, and charitable works. In this work great importance was always attached to a book, it helped to cultivate the intellectual traditions of the community. They had an important influence on the spiritual life of the monks. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16042
Updated:
2018-12-20 23:13:55
Metrics:
Views: 80    Downloads: 4
Export: