Tautinė savivoka

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinė savivoka
Alternative Title:
National reflexivity: A critical overview of interrelations of the world and Lithuanian nation
Publication Data:
Vilnius : Rosma, 2001.
Pages:
291 p
Contents:
Pratarmė — Pasaulis ir lietuvių tauta — Tautiškumas atviroje visuomenėje — Situacijos politinis vertinimas — Nūdienis tautos ir tautiškumo supratimas — Tautiškumas ir pilietiškumas: konfrontacija ar dermė? — Tautinis bendruomeniškumas — Etnokultūrinė bendruomeniškumo prigimtis — Lietuviškojo tautiškumo ir tautinio bendruomeniškumo raiška — Pilietiškumas ir tautiškumas kultūros kaitos fone — Tautos egzistencijos tikslas — Tikslo sociologinė samprata — Tikslo siekimo prielaidos — Egzistencijos saviteigos kryptys — Tautos saviteigos būviai istorijos ir civilizacijos erdvėje — Temos apibrėžtis — Etnocentristinė saviteiga — Prisitaikančios egzistencijos būvis — Deformuotas gyvavimas — Irstantis buvimas — Supranacionalinis (superetnoso) būvis — Palingenezinis būvis ir jo specifika — Apibendrinimai. Lietuvių tautos saviteigos slinktys — Literatūra — Kita vakarų civilizacijos pusė — Kultūrinis dreifas — Modulinės kultūros ir modulinio žmogaus įsitvirtinimas — Autoriteto ir valdžios moralinis nuvertėjimas — Teisinės kultūros nuosmukis — Konfliktiškumo trajektorijos — Modernusis socialinis konfliktas — Nerimo anatomija — Riziką kurianti civilizacija — Civilizacinė stagnacija? — Agresyvusis rinkos fundamentalizmas — Į neapibrėžtumą slenkantis pasaulis — Apibendrinimai. Civilizuotume trajektorijos — Literatūra — Tautos civilizacinė negalia — Civilizacinės negalios sociologinė interpretacija — Temos apibrėžtis — Civilizuotumo samprata — Civilizacinės negalios interpretacija — Lietuviškosios realybės istorinė panorama — Civilizacinio pajėgumo (lygiavertiškumo) laikotarpis — Civilizacinės negalios slinkimas — Dabartiniai civilizacinės negalios Lietuvoje ženklai — Problemos aptartis — Socialinės elgsenos erdvė — Vadybinės elgsenos erdvė — Civilizacinės negalios asmenybių tipažai ir sklaida — Apibendrinimai. Arba „saviplakos“ prasmingumo paieška —Literatūra — Epilogas. Arba keletas metodologinių bei politologinių pastebėjimų — Autoriaus įvedamų naujų ir rečiau vartojamų sociologinių sąvokų žodynėlis — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Tautinė savivoka; Tautybė; Globalizacija; Sociologija; National reflexivity; Nationhood; Globalization; Sociology.

ISBN:
9986003172
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59388
Updated:
2021-02-08 21:01:51
Metrics:
Views: 97
Export: