Žmogiškųjų išteklių transformacijos: problemos kontūrai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškųjų išteklių transformacijos: problemos kontūrai
Alternative Title:
Human resources transformation: framework of problem
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2003, Nr. 1 (22), p. 23-38
Keywords:
LT
Kokybinės struktūros; Kokybės matrica; Transformacijų modeliavimas; Visuotinis koordinavimas; Žmogiškieji ištekliai; Žmogiškieji resursai.
EN
Human resources; Matrix of quality; Modelling of transformations; Quality structures; The matrix of quality; The modelling of transformations; Total coordination.
Summary / Abstract:

LTTransformacijų epochoje būtina plėtoti sisteminės strateginės vadybos potencialą. Strateginio valdymo koncepcijos, patikimai prognozuojančios transformacinių pokyčių tempus ir jų padarinių problemas, turėtų būti vertinamos kaip svarbus intelektinis išteklius globalizacijos spartėjimo sąlygomis. Žmogiškųjų išteklių transformacijų problema formuluojama kaip kokybinių struktūrų koordinavimo strategijų metodologijos prioritetas. Kokybinių struktūrų metodas (KSM), pasižymintis lanksčiomis eksplikacinėmis galimybėmis ir vadybiniu inovacingumu, pristatomas straipsnyje kaip intelektinis kokybinių pokyčių modeliavimo instrumentas, taikytinas projektuojant atvirų besivystančių sistemų kokybinių transformacijų strategijas. Siejant regiono konkurencinio pranašumo plėtojimą su žmogiškųjų išteklių vadybos ir visuotinės kokybės vadybos sistemų sintezavimu bei vadovavimo metodų modernizavimu, studijoje formuluojama organizacijų, kaip kokybinių struktūrų, visuotinio koordinavimo koncepcija. Jos pagrindu projektuojamas žmogiškųjų išteklių transformacijų skatinimo modelis, integruotas į kokybinių transformacijų prognozavimo matricą Galimybė pasirinkti strateginės plėtros versijas i5 socialinės-ekonominės plėtros strategijų fondo paskatintų atkreipti dėmesį į ūkio subjektus, prognostinių vadybos koncepcijų patikimumą ir taptų vadybos mokslo inovacinio potencialo atskleidimo katalizatoriumi, lemiančiu mokslinės iniciatyvos transformacijas. [Iš leidinio]

ENThe epoch of transformations demand to development the potential of systematic strategic management. The conceptions of strategic management, with take the reliable prognosis of the transformation tempo and transformation consequences, may be evaluation like the important intellectual resource for the competition and governing of transformations processes. The decision of human resources transformation problem in the condition of globalization epoch is wording as the conception of quality structures coordinating management and the priority of development strategy methodology formation. The conceptual model of Human resources transformation, fundament by method of quality structures (MQS) gives the possibility to categorize management functions by them advantage determination for the process of economic and social competitive development. Connection growth up of regions competitive advantage with synthesis of human resources management and total quality management systems also with modernization of leadership methods, in this article is formulating the systemic conception of quality structures total coordinating management. The strategic development conceptual model as indispensable condition of transformation processes governing is integrating the matrix of quality transformations prognosis, the matrix of transformational space market and the model of region human resources quality potential stimulation. [Text from author]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42721
Updated:
2019-02-27 20:22:01
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: