Paauglių požiūriai į tautą jų dvasinio tapsmo kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių požiūriai į tautą jų dvasinio tapsmo kontekste
Alternative Title:
Teenager’s World Outlook for the Nation in the Context of Their Spiritual Becoming
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 67, p. 67-71
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pateikiama dvasingumo samprata, aptariamos dvasinio tapsmo ir tautiškumo sąsajos. Paauglių dvasinis tapsmas yra ypatingai artimai susijęs su tautos gyvenimu. Todėl filosofinėje ir psichologinėje literatūroje svarstomi tautinės savimonės, patriotiškumo ir tautiškumo klausimai, šių vertybių vieta bei turinys ugdymo procese. Atlikus paauglių (VII – IX klasių mokinių) pasaulėžiūros diagnostinį tyrimą, nustatytas jų požiūris ir nuostatos tautos bei tautinių vertybių atžvilgiu. Tyrimo rezultatai parodė, jog paauglių požiūris į tautą bei tautiškumą nėra visiškai pozityvus. Dauguma apklaustųjų (51 proc.) išreiškė daugiau neigiamą požiūrį (dominuoja moraliai neutralios ar nereikšmingos vertybės). 40 proc. apklaustųjų teigiamai įvertino dabartinę savo šalies būklę ir optimistiškai žvelgė į jos ateitį. Tačiau tiktai 1 proc. apklaustų paauglių įvertino savo tautą aukščiausiu balu. VII – IX klasių mokinių požiūris į tautą vaidina statistiškai reikšmingą vaidmenį, įvertinus sąveiką su dvasinėmis vertybėmis (tiesa, gerumu ir grožiu), tačiau šios sąveikos spektras yra palyginti siauras. Patys artimiausi ryšiai nustatyti tarp tautinių nuostatų ir altruizmo bei tikėjimo; tautiškumas taip pat pasirodė artimas orumui bei grožio meilei. Tuo tarpu nėra statistiškai reikšmingų tautinių nuostatų sąsajų su išmintimi, kūrybingumu, sąžiningumu, atsakomybe ir solidarumu. Nustatyta, jog didžiausią įtaką paauglių požiūriui į tautą daro mokytojai. Statistiškai reikšmingos bendraamžių ar tėvų įtakos nenustatyta. Taigi tautiškumą reikėtų laikyti nacionalinio ugdymo mokykloje prioritetu.

ENTeenager’s spiritual becoming is closely related to life of the nation. Therefore, in philosophical psychological literature, the place of national consciousness, patriotism, and nationalism in the process of education and their content are being discussed. By means of diagnostic research, the world outlook of teenagers (pupils of the 7th-9th forms) for the nation was established. The data revealed that teenagers’ world outlook for the nation is not very favourable. The majority of respondents (51 percent) expressed rather negative world outlook (morally neutral, worthless values dominate). 40 percent of respondents positively evaluated the nation’s present state and its future. Only 1 percent of teenagers evaluated their nation at the highest rate. The 7th-9th formers’ world outlook for the nation statistically significantly interacts with spiritual (truth, goodness, and beauty) values, but the scope of this interaction is very narrow. The closest links are with faith and altruism, close links are with dignity and love of beauty. There are no statistically significant links wisdom, inventiveness, honesty, responsibility, and solidarity. Teachers may influence teenagers’ world outlook for the nation the most. No any statistically significant links with contemporaries and parents are established. National education has to be the priority aim of education.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7965
Updated:
2018-12-17 11:09:36
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: