Ramaškonių šnektos tekstai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ramaškonių šnektos tekstai
Editors:
Trumpa, Edmundas, kartografas [ctg]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008.
Pages:
329 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Ramaškonių šnekta — Šnektos plotas — Tyrimų apžvalga — Sociolingvistinė krašto padėtis — Ramaškonių šnektos atstovai — Kodų kaita — Pagrindinės Ramaškonių šnektos ypatybės: Fonetika ir kirčiavimas; Morfologija; Sintaksė; Leksika; Transkripcijos ženklai — Šnektos tekstai: Ramaškonys; Stranišiai; Daržininkai; Navasėdai; Bieliūnai — Literatūra — Sutrumpinimai — Priedai — The Subdialect of Ramaškonys. Summary.
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Daugiakalbystė / Multilingualism; Dvikalbystė / Bilingualism; Etnografija / Ethnography; Slavų kalbos / Slavic languages; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikiama dialektologine transkripcija užrašytų Ramaškonių apylinkių šnektos tekstų, surinktų 1991-2004 metais. Tai sparčiai nykstanti lietuvių kalbos periferinė šnekta - pietų aukštaičių patarmės dalis, esanti Baltarusijoje, Varanavo rajone, Gardino srityje. Nedidelė Ramaškonių šnekta labai savita, išlaikiusi nemažai archajiškų bruožų, o dėl ilgos izoliacijos ir glaudžių kontaktų su slavų kalbomis, sukūrusi nemažą naujybių sluoksnį. Įvadiniame straipsnyje aprašomas Ramaškonių šnektos plotas, tyrimų istorija, sociolingvistinė krašto padėtis, svarbiausios fonetikos, morfologijos, kirčiavimo ir kitos ypatybės. Unikaliuose tekstuose atsispindi Varanavo krašto istorija, kasdieniai darbai, dzūkų buitis, papročiai ir šventės, lietuviškos mokyklos ir skaityklos, krašto pasakos ir legendos, prisiminimai apie išgyventą okupaciją. Greta pateikti komentarai padeda geriau suvokti šių tekstų prasmę ir jų reikšmę kalbotyros bei lietuvių tautos kultūros istorijai.Reikšminiai žodžiai: Daugiakalbystė; Dialektologija; Dvikalbystė; Etnografija; Izoliuotos šnektos; Kalbinė interferencija; Lietuvos istorija; Onomastika; Ramaškonių šnekta; Sociolingvistika; Sociolingvistinė situacija; Tarminė fonetika; Tarminė morfologija ir sintaksė; Tarmių tekstynas; Tarmė; Vakarų Baltarusijos istorija; Bilingualism; Corpus of dialects; Dialect; Dialectological morphology and syntax; Dialectological phonetics; Dialectology; Ethnography; History of West Byelorussia; Isolated dialects; Language interference; Lithuanian history; Local studies; Multilingualism; Onomastics; Social linguistics; Sociolinguistic situation; Subdialect of Ramaškonys.

ENThe book provides texts in a subdialect of Ramaškonys surroundings written in a dialectological transcription, which were collected in the period from 1991 to 2004. It is a rapidly disappearing peripheral subdialect of the Lithuanian language – a part of the Southern Aukštaitian subdialect, existing in Belarus, Voranava District, Grodno Region. A small Ramaškonys subdialect is highly distinctive, has retained a number of archaic features and, due to a long isolation and close contacts with Slavonic languages, has created quite a thick layer of novelties. The introductory article describes an area of Ramaškonys subdialect, the research history, a sociolinguistic situation of the land and key phonetic, morphological, accentuation and other peculiarities. Unique texts speak about the history of Voranava land, daily work, the Dzūkian way of life, customs and festivals, Lithuanian schools and reading rooms, the land’s fairy tales and legends, and recollections of the occupation survived. Comments provided nearby help to acquire a better understanding of the meaning of these texts and their significance to the history of linguistics and of the culture of the Lithuanian nation.

ISBN:
9786094110160
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19977
Updated:
2020-11-09 21:39:58
Metrics:
Views: 54
Export: