Structure and expression of studies’ attitudes reflecting national identity : case of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Structure and expression of studies’ attitudes reflecting national identity: case of Lithuania
Alternative Title:
Tautinį tapatumą atspindinčių studentų nuostatų struktūra ir raiška: Lietuvos atvejis
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2007, Nr. 1 (55), p. 22-33
Keywords:
LT
Kopsmopolotiškumas; Kosmopolitiškumas; Nacinalizmas; Nuostatos į identitetą; Tautinis tapatumas; Tautinis tapatumas, nuostatos į identitetą.
EN
Attitudes toward identity; Attitudes towards identity; Cosmopolitanism; National identity; Nationalism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos tautinį tapatumą atspindinčios nuostatos, iškeliama su tautinio tapatumo studijomis susijusi problematika. Ypatingai akcentuojamas šio konstrukto empirinio atskleidimo, dimensionalizavimo sudėtingumas socialiniuose moksluose. Sudėtingumas, viena vertus, kyla dėl tautinio tapatumo fenomeno kultūrinio specifiškumo, kita vertus, dėl to, kad iki šiol nėra aišku, kokie rodikliai turėtų būti svarbiausi jį emipriškai atskleidžiant. Šios aplinkybės nulėmė tai, kad pasirinkta eksploracinė tyrimo prieiga. Tyrime analizuojama fenomenologiškai įvestų požymių struktūra ir jos pagalba mėginamos išskirti pagrindinės tautinio tapatumo dimensijos ar indikatoriai. Straipsnyje glaustai pristatomas tautinį tapatumą atspindinčių nuostatų tyrimas Lietuvos studentų populiacijoje. Tyrimo tikslas – nustatyti Lietuvos studentų tautinio tapatumo turinį bei raiškos ypatumus. Psichometrinis tyrimas patvirtino, jog tautinis tapatumas sudėtinga daugiamatė sąvoka, apimanti požiūrį į kalbos vartojimą, pilietinius įsipareigojimus, emocinį ryšį su tauta ir t. t. Didžiausias pritarimas gautas etnocentristinį ar liberalų–demokratinį požiūrį į tautiškumą atstovaujantiems teiginiams, pritarimas kraštutiniams požiūriams – mažesnis. Tyrime gauta nemažai faktinės, prasmingai interpretuojamos medžiagos apie Lietuvos studentų tautinio tapatumo būseną, tautinį tapatumą atspindinčių nuostatų lygius, jų poliarizaciją.

ENThe article introduces the research into the students' attitudes reflecting national identity. The focus of research is the case of Lithuania. The altitudes towards national identity were studied using an original anonymous closed-type questionnaire. The internal structure of national identity was determined using multi-stage factor analysis. The research has come up with a conclusion that nationality is a multidimensional concept encompassing cultural and civic commitments to the nation, the reflection of nationality, an emotional link with the nation, the opinion about the usage of language, etc. The research data revealed a fairly explicit polarization of the altitudes to national identity into two constituents that reflect modem and traditional attitude to nationality. Using a Multidimensional Scale (MDS) the model to graduate the expression of national identity was developed. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20108
Updated:
2018-12-17 12:07:01
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: