Mokinių tėvų požiūris į mokyklą ir ugdymo procesą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių tėvų požiūris į mokyklą ir ugdymo procesą
Alternative Title:
Attitude of Pupils’ Parents to School and Educational Process
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 83, p. 174-180
Keywords:
LT
Ugdymo procesas; Motyvacija; Mokinių tėvai; Mokyklos bendruomenė; Požiūris; Nuostata; Mokykla; Mokytojai; Sąveika.
EN
Educational process; View; Motivation; Student's parents; School community; School; Teacher; Interaction.
Summary / Abstract:

LTMokinių tėvai – mokyklos bendruomenės sudedamoji dalis. Straipsnyje bandoma atskleisti mokinių tėvų (globėjų) požiūrį į mokyklą ir ugdymo procesą. Analizuojama, kaip kintant sociumui kito tėvų nuostatos apie jų vaikų motyvaciją siekti gerų mokymosi rezultatų ir lankyti mokyklą. Taip pat atskleidžiami kai kurie tėvų ir mokyklos sąveikos kokybės bruožai. Išanalizavę mokinių tėvų požiūrį į dabarties mokyklą, atrandame grįžtamąjį ryšį, lemiantį teorinius teiginius, kuriais galėtų būti grindžiamos tolesnės Lietuvos švietimo sistemos modernizavimo kryptys. Ilgalaikiais tyrimais nustatyta, kad Lietuvos švietimo sistemos kaitos laikotarpiu (1989-2004) mokinių tėvų (globėjų) ir mokyklos sąveika nebuvo kokybiška ir iš esmės neturėjo įtakos ugdymo proceso kaitai; minimu laikotarpiu mokinių tėvai nesijautė esą mokyklos bendruomenės dalimi – jie su pedagogais dažniausiai bendravo tik per susirinkimus (56 proc.); mokinių motinos su mokykla bendrauja nuosekliau ir glaudžiau negu mokinių tėvai. [Iš leidinio]

ENPupils’ parents are a component of the school community. The article attempts to reveal the attitude of pupils’ parents to school and educational process. It analyses how given changes in the socium parents’ attitudes to their children’s motivation to pursue good academic achievements and attend school were changing. It also reveals some quality aspects in interaction of parents and the school. Analysis of the attitude of pupils’ parents to the modern school reveals some feedback relation justifying theoretical statements which could create grounds for further modernisation of the Lithuanian educational system. Long-term research has established that during the period of changes in the Lithuanian educational system (1989-2004) the interaction between pupils’ parents (carers) and the school was not of proper quality and essentially failed to have any impact on the changing educational process; during that period pupils’ parents did not feel a part of the school community – they usually communicated with teachers only during class meetings (56%); pupils’ mothers communicate with the school more consistently and closely than pupils’ fathers.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5679
Updated:
2018-12-17 11:48:06
Metrics:
Views: 5    Downloads: 3
Export: