Etnopolitika ir ją sąlygojantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etnopolitika ir ją sąlygojantys veiksniai
Alternative Title:
Ethnopolitics and the related factors
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2008, t. 19, Nr. 2, p. 1-8
Keywords:
LT
Etniškumas; Etnopolitika; Nacionalizmas; Tauta.
EN
Ethnopolitics; Ethnic policy; Social entity.
Summary / Abstract:

LTŽmonijos vystymasis verčia svarstyti etnopolitikos, kaip vieno būdingiausių dabartinės visuomenės reiškinių, perspektyvas. Pagrindinis straipsnio tikslas - išnagrinėti etnopolitikos fenomeną ir veiksnius, kurie turi tiesioginę įtaką jos kryptingumui ir savarankiškumui. Kiekviena tauta, norėdama išlaikyti savo identitetą, laisvę bei kultūrą ir atsispirti tautų suniveliavimui, visas pastangas ir viltis deda į etnopolitiką. Esminė nacionalinių valstybių problema yra tai, kad pasaulyje nėra nei vienos valstybės, kuri valdytų tik vieną etninę bendriją. Etnopolitikos terminu apibūdinama bet kuri etninių grupių sąveika politinėje sistemoje. Etnopolitiką reikėtų skirti nuo etninės politikos, kuri suprantama kaip valstybės politinis kursas jos teritorijoje esančių etninių grupių atžvilgiu. Etnopolitika negali būti atskirta nuo tautiškumo ir tautos. Etniškumas yra specifinės kultūrinės praktikos, elgsenos būdai ir pasaulėžiūros, kurios tam tikrą individų bendruomenę išskiria iš kitų panašių bendruomenių. Tokia bendruomenė vadinama etnine (tautine) bendrija. Tautos nedera tapatinti su valstybe, nes ji - tautos saviorganizacijos būdas, tautiškumo saugotoja. Tauta, jos valstybė - labai sudėtingas socialinis organizmas. Valstybė, vykdydama tinkamą etnopolitiką, kuri atstovauja tautos interesams, pabrėždama ir puoselėdama jos bendruomenių sugyvenimo būdą, kartu tarnauja žmogui kaip asmenybei, paremdama jo kūrybinių galių plėtotę, o per asmenybes - ir bendrųjų socialinės etnosistemos galių plėtotę.

ENObjective: to analyse ethnic policy as a phenomenon and the factors that influence its purposefulness and independence. Nowadays in our modern life ethnic policy has become very urgent. Various worldwide processes and relationships are global. Integration into the EU influences ethnic policy. As a result, each country tries to save its ethnic identity and traditions. Ethnic policy could not be separated from the nation. But we have to find the differences between ethnic policy and ethnic politics, which is better known as a state's politics towards ethnic groups in its territory. Ethnic policy is an interaction of ethnic groups in a political system. Nation, its state is an entity as well. It is a very complicated, social entity. The state, which prosecutes a proper ethnic policy and rejects the interests of the nation, fosters its community's relationships. Moreover, it serves man, supports his personality and expands his creative works. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16644
Updated:
2018-12-17 12:15:46
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: