Valstybės ekonominė politika : (fiskalinė, užsienio prekybos ir socialinė politika)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės ekonominė politika: (fiskalinė, užsienio prekybos ir socialinė politika)
Alternative Title:
State economic policy
Publication Data:
Vilnius : MRU Leidybos centras, 2006.
Pages:
768 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Valstybės ekonominės politikos teoriniai ir metodologiniai aspektai — Valstybės ekonominė sistema, ekonominė politika ir ekonomikos plėtros strategija — Šiuolaikinės rinkos ekonomikos modeliai — Valstybės vaidmuo ir funkcijos šiuolaikinėje rinkos ekonomikoje — Lietuvos ekonomikos augimas: raida, išorinė aplinka ir perspektyvos — Teoriniai-metodologiniai aspektai — Makroekonominiai pokyčiai Lietuvoje 1991-2005 m. Globalizacija pasaulio ūkyje — Lietuvos nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa 2005-2008 m. — Valstybės fiskalinė politika — Valstybės fiskalinės politikos teoriniai pagrindai — Fiskalinės politikos ypatumai Lietuvoje — Lietuvos užsienio prekybos politika. Eksporto skatinimas — Užsienio prekybos plėtra - vienas pagrindinių Lietuvos ekonomikos augimo svertų — Lietuvos užsienio prekybos išoriniai veiksniai — Lietuvos užsienio prekybos analizė 1994-2004 m. — Lietuvos eksporto plėtros strategija — Socialinė politika — Socialinė politika ir žmogaus socialinė raida — Socialinės-ekonominės raidos Lietuvoje1991-2004 m. analizė — Vidurinės klasės formavimo problemos — Užimtumo didinimo ir socialinės apsaugos strategija — Socialinė-ekonominė plėtra: lyčių aspektas — Europos Sąjungos užimtumo strategija - gairės Lietuvai — Išvados — Summary. State economic policy — Literatūra.
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje autorė analizuoja Lietuvos valstybės ekonominę politiką, lygindama bendruosius valstybės ekonominės teorijos teiginius su Lietuvos praktika. Monografija apima valstybės ekonominės politikos svarbiausius teorinius ir metodologinius aspektus, makroekonomikos pokyčių analizę Lietuvoje 1990 - 2005 m. globalizacijos, integracijos bei narystės ES kontekste. Daug dėmesio skiriama fiskalinei politikai kaip vienam iš pagrindinių Lietuvos ekonominės politikos formavimo svertų; nagrinėjamas toks svarbus Lietuvos ekonomikos augimo ramstis kaip užsienio prekybos politika; išskirtinis dėmesys teikiamas socialinei politikai - vienam iš svarbiausių ES prioritetų, pabrėžiant socialinės politikos įtaką Lietuvos ekonomikos augimui. Monografija skiriama aukštųjų mokyklų studentams, dėstytojams, mokslininkams, verslininkams, politikams ir visiems, besidomintiems Lietuvos valsty¬bės ekonominės politikos klausimais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekonominė politika; Rinka; Strategija; Makroekonominiai pokyčiai; Economic policy; Market; Strategy; Macroeconomic changes.

ENIn the study, the author analyzes economic policy of the Lithuanian state, by comparing general statements of economic theory with Lithuanian praxis. The study comprises the most important theoretical and methodological features of the national economic policy, the analysis of macroeconomic changes in Lithuania during 1990 – 2005, in the context of globalization, integration, and membership in the EU. A lot of attention is devoted to fiscal policy as one of key levers for formulating Lithuanian economic policy; the author examines the important driver of Lithuanian economic growth – foreign trade policy; exceptional attention is given to social policy – one of the most important EU priorities – by emphasizing the impact of social policy on the growth of the Lithuanian economy. The study is intended for university students, lecturers, scientists, businessmen, politicians and everybody who is interested in the issue of Lithuanian economic policy.

ISBN:
9955190329
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6587
Updated:
2021-03-31 14:04:35
Metrics:
Views: 171
Export: