Valstybės ekonominė politika : (fiskalinė, užsienio prekybos ir socialinė politika)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės ekonominė politika : (fiskalinė, užsienio prekybos ir socialinė politika)
Alternative Title:
State economic policy
Publication Data:
Vilnius : MRU Leidybos centras, 2006
Pages:
768 p.
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Ekonominė politika; Rinka; Strategija; Makroekonominiai pokyčiai
EN
Economic policy; Market; Strategy; Macroeconomic changes
Summary / Abstract:

LTMonografijoje autorė analizuoja Lietuvos valstybės ekonominę politiką, lygindama bendruosius valstybės ekonominės teorijos teiginius su Lietuvos praktika. Monografija apima valstybės ekonominės politikos svarbiausius teorinius ir metodologinius aspektus, makroekonomikos pokyčių analizę Lietuvoje 1990 - 2005 m. globalizacijos, integracijos bei narystės ES kontekste. Daug dėmesio skiriama fiskalinei politikai kaip vienam iš pagrindinių Lietuvos ekonominės politikos formavimo svertų; nagrinėjamas toks svarbus Lietuvos ekonomikos augimo ramstis kaip užsienio prekybos politika; išskirtinis dėmesys teikiamas socialinei politikai - vienam iš svarbiausių ES prioritetų, pabrėžiant socialinės politikos įtaką Lietuvos ekonomikos augimui. Monografija skiriama aukštųjų mokyklų studentams, dėstytojams, mokslininkams, verslininkams, politikams ir visiems, besidomintiems Lietuvos valsty¬bės ekonominės politikos klausimais. [Iš leidinio]

ENIn the study, the author analyzes economic policy of the Lithuanian state, by comparing general statements of economic theory with Lithuanian praxis. The study comprises the most important theoretical and methodological features of the national economic policy, the analysis of macroeconomic changes in Lithuania during 1990 – 2005, in the context of globalization, integration, and membership in the EU. A lot of attention is devoted to fiscal policy as one of key levers for formulating Lithuanian economic policy; the author examines the important driver of Lithuanian economic growth – foreign trade policy; exceptional attention is given to social policy – one of the most important EU priorities – by emphasizing the impact of social policy on the growth of the Lithuanian economy. The study is intended for university students, lecturers, scientists, businessmen, politicians and everybody who is interested in the issue of Lithuanian economic policy.

ISBN:
9955190329
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6587
Updated:
2020-10-21 20:54:23
Metrics:
Views: 50
Export: