Pilietiškumo ugdymo(si) didaktikos raida švietimo reformos kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pilietiškumo ugdymo(si) didaktikos raida švietimo reformos kontekste
In the Book:
Ugdymo paradigmų iššūkiai didaktikai / sudarė ir parengė Ramutė Bruzgelevičienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. P. 284-308
Contents:
Įvadas — Pilietiškumo ugdymo(si) socialinis kontekstas — Pilietiškumo ugdymo(si) edukacinės prielaidos — Pilietiškumo ugdymo(si) tikslų, uždavinių, turinio ir praktinio jų įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokykloje brėžtis — Apibendrinimas ir diskusiniai klausimai — Literatūra.
Keywords:
LT
Pilietiškumo ugdymas / Civics education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTŠiame skyriuje monografijos bendrosios problemos - kaip ugdymo paradigmų kaita sąlygoja didaktikos kaitą - nagrinėjimas konkretinamas analizuojant pilietiškumo ugdymo(si) sistemos modeliavimą kintančiuose socialiniuose ir edukaciniuose kontekstuose, dalinė problema išreiškiama klausimu: kaip konstruojamas pilietiškumo ugdymo turinys ir kuriama pilietiškumo ugdymo didaktika. Nagrinėjant problemą išryškinama aktuali socialinė pilietiškumo ugdymo dimensija: asmens atsakomybės bendruomenei, tautai, valstybei ugdymas(is). Pagal akademinio tinklo "Mokytojų rengimas Europoje" (angl. Teacher Education in Europe) didaktikos sampratą tai yra viena iš didaktikos aprėpiamų plačiųjų problemų. Tyrime remiantis švietimo dokumentų, Lietuvos ir užsienio autorių darbų analize nagrinėjama pilietiškumo ugdymo tikslų, turinio bei jo įgyvendinimo strategijų plėtotė, išryškinami esminiai laisvo ir socialiai atsakingo asmens ugdymosi kontūrai. Pačios autorės bei kitų tyrėjų analitinėmis įžvalgomis modeliuojamos pilietiškumo ugdymo(si) sistemos tobulinimo perspektyvos, ypatingą dėmesį skiriant tautos ir valstybės kaip bendrijos pažinimui ir vertybinei aktualizacijai, socialinių ryšių kūrimui ir palaikymui, visuomeninių pokyčių inicijavimui bei jų tyrimui, aktyviam pilietiniam dalyvavimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ugdymas; Ugdymo turinys; Pilietiškumas; Formalusis ugdymas; Neformalusis ugdymas; Education; Curriculum; Citizenship; Formal education; Non-formal education.

ISBN:
9789955209737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89818
Updated:
2022-01-30 21:47:15
Metrics:
Views: 34
Export: