Bažnytinis religingumas ir kasdienis gyvenimas šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bažnytinis religingumas ir kasdienis gyvenimas šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje
Alternative Title:
Church Religiosity and Daily Life in Present-day Lithuanian Society
In the Journal:
Istorija [History]. 2003, Nr. 55, p. 59-64
Keywords:
LT
Socialinis gyvenimas / Social life.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio problema - ar Bažnyčia ir jos skelbiamos dogmos turi įtakos modernėjančios Lietuvos visuomenės kasdieniam gyvenimui. Problemos teorinis pagrindas išplaukia iš P. Bergerio religijos sampratos ir kasdienės tikrovės interpretacijos. Būtina atsižvelgti į tai, kad Bažnyčios kaip institucijos, turėjusios įtakos daugelyje visuomenės gyvenimo sričių, vaidmuo pasikeitė. Šiandien visuomenė jai palieka tik dvasinio, moralinio gyvenimo klausimų sprendimą. Ir vis dėlto negalima visiškai atmesti to, kad šiandien Bažnyčios formuojamos pažiūros neturi įtakos moraliniams ir etiniams įsitikinimams. Jų įtaka priklauso nuo religingumo lygio. P. Bergeris savo religijos koncepcijoje pabrėžė socialinės sąveikos svarbą religijos formavimui ir palaikymui, nors to nesuabsoliutino. Šis pastebėjimas pasitvirtina. Individas, religingesnis bažnytine prasme, daugiau išpažįsta tikėjimo tiesas ir jomis remiasi savo kasdieniame gyvenime, jos jam padeda susivokti komplikuotose gyvenimiškose situacijose. Bažnytinis religingumas yra ritualizuotas, taip pat rutinizuotas, vadinasi, individui puikiai pažįstamas ir suvokiamas. Individui nebereikia galvoti, kas jo laukia.Reikšminiai žodžiai: Religinė praktika; Sąmoningas tikėjimas; Vertybės.

ENThe article deals with the problem of how much the Church and its dogmas influence Lithuania’s modern society and its daily life through the medium of church religiosity. P. Berger’s understanding of religion and his interpretation of daily reality serve as a theoretical basis. It is necessary to admit that the role of the Church changed drastically. It used to influence almost every sphere of the Lithuanian society; nowadays it mostly deals with moral and spiritual issues only. However, even our modern society cannot deny that the Church exercises authority while attending to certain moral and ethical issues and beliefs. How they are accepted depends very much upon the level of religiosity. P. Berger’s religious conception emphasizes, but does not overestimate, the importance of social interaction in the process of formation and maintenance of religion. These postulates are confirmed by life. The more religious a person is, the more he/she relies on the Christian faiths and is guided by them in his/her daily life. They also help a person to orient himself/herself in complicated life situations. Church religiosity is ritualized and routine, therefore well-known, predictable, perceived, and accepted by an individual. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7559
Updated:
2018-12-20 22:57:29
Metrics:
Views: 29    Downloads: 5
Export: