Benamystė kaip socialinis reiškinys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Benamystė kaip socialinis reiškinys
Alternative Title:
Homelessness as a Social Phenomenon
Authors:
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2006, Nr. 2, p. 53-62
Keywords:
LT
Socialinės problemos / Social problems.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas benamystės kaip socialinio reiškinio teorinės sampratos klausimams. Viena svarbiausių benamystės tyrimo metodologinių problemų Lietuvoje yra benamystės sampratos apibrėžimas ir benamystės masto nustatymas. Pokomunistinėje visuomenėje ir toliau lieka neišbaigta benamystės samprata. Benamystei formuojantis sąveikauja įvairių priežasčių grupės. Straipsnyje analizuojamos skirtingos benamystės priežasčių klasifikacijos, kurios priklauso nuo to, kokiais kriterijais (socialiniais ekonominiais, teisiniais administraciniais, šeimyniniais, asmeniniais, atsitiktiniais) vadovaujamasi, nustatant būsto praradimo priežastis. Benamystės daugiaaspektiškumas leidžia kalbėti apie įvairias jos formas, kurios gali būti išskiriamos ir klasifikuojamos remiantis tam tikrais kriterijais: raiškos, apimties, laikotarpio, erdvės ir kt. Benamystė yra ne tik statinė gyvenimo situacija, bet ir ilgas sudėtingas procesas, turintis keletą raidos fazių laikotarpio ir gyvenimo kokybės požiūriu. Benamystė – tai viena iš socialinės atskirties formų, į kurią patekę žmonės atsiduria už pilietinės visuomenės ribų. Tyrimai rodo, kad benamių skaičius auga visose pasaulio šalyse. Siekiant kryptingai formuoti socialinės politikos priemones, ieškant būdų, kaip šiuos žmones integruoti į visuomenę, sumažinti jų skaičių arba palengvinti jų būvį, būtina pažinti šį reiškinį – atsižvelgti į konkrečioje šalyje realiai egzistuojančias benamystės formas ir priežastis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Benamystė; Benamystės samprata; Formos; Priežastys; Tapsmas benamiu; Homelessness; Conception of homelessness; Forms; Reasons; Becoming homeless.

ENThe article mainly focuses on the theoretical conception of homelessness as a social phenomenon. One of the key methodological problems of the study of homelessness in Lithuania is the definition of the concept of homelessness and its scope. The notion of homelessness remains ambiguous in a post-communist society. Homelessness is the outcome of interplay between various types of causes. The article analyses the classification of the different types of causes, which depends on the criteria (social economic, legal administrative, family, personal, random) used in determining the causes of losing home. The multidimensionality of homelessness allows discussing its various forms, which may be distinguished and classified according to certain criteria: manifestation, extent, period, space, etc. Homelessness is not a static condition of life but a long and complex process, which has several phases of development in terms of the timeframe and the quality of life. Homelessness is one of the forms of social exclusion, whereby people find themselves outside the boundaries of the civil society. Research indicates that the number of homeless people is growing in all countries. In order to devise effective social policy measures and in search of ways of reintegrating these people into the society, reducing their number or improving their life, the phenomenon must be studied with regard to the forms and the causes of homelessness in a particular country.

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10776
Updated:
2018-12-20 23:11:39
Metrics:
Views: 163    Downloads: 65
Export: