Pilietinių vertybių raiška geografijos vadovėliuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pilietinių vertybių raiška geografijos vadovėliuose
Alternative Title:
Expression of values of citizenship and national identity in geography textbooks
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 1 (58), p. 159-174
Keywords:
LT
Dorovinis ugdymas / Moral education; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Pilietiškumo ugdymas / Civics education.
Summary / Abstract:

LTŠvietimo sistema nuolat susiduria su naujais, šiuolaikinės visuomenės pokyčių nulemtais iššūkiais. Būtent jai tenka prisiimti didžiąją dalį atsakomybės už jaunosios kartos socializaciją. Todėl straipsnyje aptariama, kaip pagrindinė bendrojo lavinimo mokyklų mokymo priemonė – vadovėlis – perteikia jaunimui visuomenėje internalizuotas vertybes ir jų sistemas. Ar gyvendami demokratinėje visuomenėje, kurioje akcentuojamos atsakingo ir aktyvaus pilietiškumo vertybės, užtikriname jaunimo pilietinių ir tautinių nuostatų ugdymą, pasirinkdami tinkamas formas ir kontekstą. Kadangi trūksta išsamių sociologinių ir edukologinių tyrimų, kaip pilietiškumo ir tautiškumo samprata atskleista bendrojo lavinimo mokyklose naudojamuose socialinio ir dorinio ugdymo vadovėliuose, Ugdymo plėtotės centras vykdė tyrimą ,,Pilietinių ir tautinių vertybių raiška Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos socialinio ir dorinio ugdymo vadovėliuose". Šis straipsnis parengtas remiantis gautais tyrimo rezultatais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pilietiškumas; Socialinis ir dorinis ugdymas; Tautiškumas; Vadovėlis; Vertybės; Books; Citizenship; National identity; Social and moral education; Values.

ENThe article touches upon the role of a textbook as a principal means of schools of general education in rendering the internalized values as well as their systems to young people. On choosing an appropriate form and context do we ensure the development of values of citizenship and national identity among young people while living in a democratic society wherein the values of responsible and active nationhood are highlighted? The material for the present article has been based on the results of the research conducted by Education Development Centre in ,,Expression of values of citizenship and national identity in Lithuanian schools of general education in social and moral education textbooks", specifically presenting the analysis of the research on geography textbooks. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34646
Updated:
2018-12-20 23:36:27
Metrics:
Views: 24    Downloads: 1
Export: