Parapijos vaidmuo vietos bendruomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Parapijos vaidmuo vietos bendruomenėje
Alternative Title:
Role of church at a local community
In the Journal:
Pedagogika. 2008, 90, p. 65-71
Keywords:
LT
Parapija; Vietos bendruomenė; Religija; Ugdomasis Bažnyčios vaidmuo..
EN
Parish; Local community; Religion; Influence of the Church..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami tyrimų apie parapijos veiklos savitumą ir sąsajas su vietos bendruomene rezultatai. Tyrimu siekta išsiaiškinti, kaip šiuolaikinėmis sąlygomis vertinamas praeityje itin svarbus vietinės bendruomenės telkimo veiksnys - parapinė bendruomenė. Respondentų kontingentas buvo pasirinktas iš reguliariai lankančių Bažnyčią asmenų. Apklausti 281 Alytaus, Anykščių, Biržų, Jurbarko ir Širvintų savivaldybių gyventojas. Daugiau nei pusė apklaustųjų yra vyresni nei 50 m. Atliktas tyrimas leidžia pagrįstai teigti, kad terpė bendruomeniškai veiklai parapijos bendruomenėje yra palanki. Vietos gyventojų požiūris į parapiją su jos administraciniu vienetu Bažnyčia šiuolaikinėje modernioje visuomenėje yra pozityvus, todėl parapija gali prisidėti prie vietos bendruomenės veiklos. Parapijoje svarbus, gal net lemiamas, vaidmuo tenka kunigui lyderiui, kuris savo veikloje turėtų remtis viešumo, parapijiečių dalyvavimo, darbų ir atsakomybės pasidalijimo principais. Dvasininkai, kurie geba atsakomybe pasidalyti su parapijos komiteto nariais, kuria šiuolaikinės bendruomenės veikimo pagrindus parapijoje ir prisideda prie vietos bendruomenės veiklos kūrimo. Kunigui lyderiui reikia atkreipti dėmesį į kolegialumą sudarant parapijų tarybas ir atsisakant autokratinio parapijų tarybų veikimo principo, kai svarstomus klausimus siūlo tik klebonas, kadangi absoliuti dauguma vietos bendruomenės narių tai laiko labai svarbiu veiksmu. Dalis vietos bendruomenės narių negali įsivaizduoti dvasininko kaip eilinio bendruomenės tarybos nario.

ENFirst of all, it should be mentioned that an increasingly growing concern for community's collaboration is currently noted in the states of the European Union. The development of local communities is relevant in Lithuania as well. Usually, the concept of local communities is discussed on the public or self-government level. The analysis of the local community can also be based on the principle of subsidiarity. To be more precise, the assumption that state institutions should not interfere there should be taken into consideration. In other words, the community itself manages better. In this respect, the role of the church (the parish) is especially substantial; unfortunately, this area is still poorly investigated in Lithuania. The aim of the article is to present certain results from the researches. These results disclosed the idiosyncrasy of parish behaviour, as well as the connections and relations of the parish with the local community. The researches revealed some important results. First of all, respondents of all age groups admitted the influence of the church, especially when getting people together. Moreover, respondents from the age group of sixty-one and older consider such influence to be unmitigated. The research also revealed the possibilities for optimisation of the activity of local community. These possibilities are, first of all, related to the positive role of church in Lithuania, especially when shaping social links. It is believed that such social links can and will be created more optimally if the leaders of every parish have proper educational and administrative preparation. To conclude it should be said that the researches are very important and relevant in the following aspects: humanistic - value relate, educative and, managerial. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17623
Updated:
2018-12-20 23:17:44
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: