Mokytojų ir mokinių bendravimo kultūra ir jos įtaka ugdymo procesui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų ir mokinių bendravimo kultūra ir jos įtaka ugdymo procesui
Alternative Title:
Culture of communication between teachers and students, influence upon educational process
In the Book:
Šiuolaikinė mokykla sociologų objektyve / sudarytojai Valdas Pruskus, Romualdas Grigas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 52-92
Keywords:
LT
Kazlų Rūda; Lietuva (Lithuania); Bendradarbiavimas / Cooperation; Bendravimas / Communication; Kultūra / Culture; Mokiniai / School students; Pedagogai / Pedagogues.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama sociologiniu-pedagoginiu aspektu ištirti mokyklos bendradarbiavimo kultūros ir ją sudarančių dalių įtaką ugdymo procesui. Siekiant šio tikslo, analizuojama mokslinė literatūra apie bendravimą, bendravimo kultūros Lietuvos mokyklose problemų ištakas, apie bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą bei aktyvius mokymo(si) metodus. Tiriamos mokytojų nuostatos bendravimo ir bendradarbiavimo su mokiniais atžvilgiu, bendravimo kultūros įtaka mokinių mokymosi rezultatams. Tyrimo metu naudotas anketinės apklausos metodas, apklausa atlikta Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose. Straipsnyje svarstoma, kiek mokinių bendravimo kultūros problemiškumui gali turėti įtakos kai kurie lietuvių kultūros bruožai:, pvz. Konservatyvumas – daugumai mokinių labiausiai patinka tradicinis mokymasis, padedant ir vadovaujant mokytojui. Mokiniai teikia didelę reikšmę mokinių ir mokytojų santykiams, todėl kaip svarbiausią mokytojo bruožą dauguma išskiria mokėjimą bendrauti. Nepaisant to, kartais pasitaiko, jog įtempti mokytojų tarpusavio santykiai, kuriuos skatina didelis darbo krūvis ir nepakankamas jo įvertinimas, kuria nepalankią atmosferą mokykloje ir daro neigiamą įtaką mokinių asmenybių vystymuisi bei ugdymo procesui. Taigi galima teigti, kad tobulesnių mokymosi rezultatų trukdo siekti ne tik nepakankamai geri mokytojų ir mokinių santykiai, bet ir mokytojų tarpusavio santykiai bei žemas bendradarbiavimo lygis. Straipsnyje pateikiamos praktinės rekomendacijos Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų mokytojams, teorinės įžvalgos apie bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros svarbą mokymo ir ugdymo procesui.Reikšminiai žodžiai: Mokytojai; Mokiniai; Bendravimas; Bendradarbiavimas; Kultūra.

ENThe article aims to make sociological-pedagogical analysis of the school communication culture and the influence of its components upon the educational process. An analysis is made of scientific literature about communication, the origin of problems of communication culture in schools in Lithuania and about communication and cooperation culture and active methods of teaching and learning. Research is carried out of teachers’ beliefs towards communication and cooperation with students and the influence of communication culture upon students’ grade performance. The article argues about the effects of certain features of Lithuanian culture upon the problems of the communication culture. Students tend to attach major importance to the relations between students and teachers; therefore, most students refer to the communication skills as the key characteristic of a teacher. Nevertheless, it sometimes happens that tense relations among teachers induced by heavy work load or under appreciation lead to an unfavourable atmosphere in school and has negative effects upon students’ personal development and the educational process. Therefore, a conclusion may be drawn that achievement of more perfect learning results is prevented by not only insufficient quality of relations between teachers and students but also relations among teachers and low level of communication. The article provides practical recommendations for teachers of schools of the Kazlų Rūda municipality, as well as theoretical insights about the importance of the communication and cooperation culture to the process of teaching and education.

ISBN:
9955201177
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5642
Updated:
2013-08-21 21:45:40
Metrics:
Views: 60
Export: